Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Komercijalno poznavanje robe - Plastična ambalaža
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Nastaje povezivanjem monomera (eten, propen, vinil-hlorid, stiren). Polimeri mogu biti prirodni (celuloza, skrob, belančevine) I veštačke, dodaju im se aditivi (boje).


Prednosti: mala masa, može se hermetički zatvoriti, lako se oblikuje, može da trpi mehaničke udare, može se kombinovati sa Al I papirom, dobar izolator toplote, zvuka, struje, nepropušta vlagu, masnoću.Mane: Omekšavaju na niskim temperaturama (100 – 2000 C), potencijalno su toksične – potiču od monomera, dodatnih aditiva, jako se sporo razlažu, poli eten, polivinilhlorid, celofan, polipropen.Koristi se za proizvodnju plastičnih kesa, sanduka, posuda, činija, gajbi, buradi
Referentni URL