Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poslovno pregovaranje sa nemačkim poslovnim parterom 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

УВОД

Савремени услови пословања условили су нови систем комуникације, развој нових технологија, телекомуникација и транспорта, ефикасно пословање је могуће само уколико се разумеју културне разлике и правила учесника из различитих крајева света.

Процес глобализације који карактерише развоја тржишта и нових технологија, довео је до тога да је пословање ван матичне земље постало уобичајено. Доскора је овај вид пословања био резервисан само за велике компаније, а сада је сасвим нормално да се компаније спајају и преговарају како би омогућиле остварење свог развоја. Овај рад је усмерен на анализирање утицаја културних фактора на понашање људи, на пословно преговарање, међуоднос националне културе и начина пословања. Пословни стил који може бити ефектан у оквирима матичне земље не мора да буде одговарајући када се послује са припадницима друге културе. Када се ради у другој култури потребно је познавати друга правила, разумети их и поштовати.

Различитости културних система условљавају и различите стилове понашања које обликује култура, географија, историја и политички систем сваке нације. Људи обично не могу избећи своје културне претпоставке, слике, предрасуде и друге ставове у току реализације својих пословних задатака. Успешно пословање и на другим тржиштима, ван матичне земље, значи потпуно разумети друге, користећи то за остварење онога што свака страна жели и претворити то у ситуацију у којој сви добијају. У току реализације пословних активности не могу се користити тактике које се користе у својој земљи, поготову када нису културно прихватљиве за другу страну.

Реализација пословних активности ван матичне земље захтева и преговарање. Преговори се започињу само да би се склопио уговор. Уговор је размена условних обећања којима свака страна објављује да ће се понашати на одређени начин, под условом да се друге стране понашају у складу са својим обећањима. Отуда је један од циљева овог рада да укажемо да се, у зависности од дате културе, кршење обећања толерише, очекује или чак прижељкује, и да је познавањем и уважавањем различитости ипак могуће успешно пословати. Ретко је лакше применити уговор у страној земљи него код куће, а добијање законских права може бити немогуће.

У неким културама потписивањем уговора сматра се да су преговори успешно завршени. У САД, уговор представља крајњу инстанцу серије преговора, крајњи резултат договора, разраду и описивање процедура, правила за које се обе стране слажу да поштују. У разрађеном уговору нема варијација и модификација уколико то није назначено и договорено у уговору. Уговори у САД су дуги јер се свака непредвиђена ситуација мора унапред пажљиво предвидети и разрадити. Уговор постаје уговор објективно проверених и предвидених акција две стране. Американац не би оклевао да потпише уговор са својим најљућим непријатељем, ако је довољно богат правним условима.


Садржај


УВОД
1 ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈА И ЗНАЧАЈ КУЛТУРЕ У ПОСЛОВНИМ ОДНОСИМА 5
1.1 Култура и менаџмент 5
1.2 Значај културе у међународоним односима 6
1.3 Успешна комуникација 7
2 ОСНОВНИ ПОСЛОВНИ ОБИЧАЈИ И ПРЕГОВОРИ СА НЕМАЧКИМ ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРОМ 9
2.1.1 Пословно писмо 9
2.1.2 Е –маил ( Електронска пошта) 10
2.1.3 Говор 11
2.2 Карактеристике Немаца од значаја за пословно преговарање 12
2.3 Састанак са немачким пословним партнером 15
2.4 Протокол облачења и пословни разговор са немачким партнером 17
ЗАКЉУЧАК 19
ЛИТЕРАТУРА 20
Referentni URL