Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: K
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Katarina

Katarina (Kata, Kate, Katica, Katja) je ime grčkog porijekla i ima značenje: “čista”. Ovo je jedno od najpopularnijih ženskih imena u Hrvatskoj, a prilično je popularno i u Srbiji.
Kristina

Žensko ime Kristina potječe od “Krist” i moguće značenje je: “sljedbenica Krista”. Ovo ime je popularno u nekoliko zemalja svijeta.
Ksenija

Ksenija je ime grčkog porijekla i ima značenje: “gostoljubivost”, “gostoprimstvo”.
Referentni URL