Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: A
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Anastazija

Anastazija (Anastasija) je ime grčkog porijekla i nosi značenje: “uskrsnuće”.
Aleksandra

Aleksandra je ime grčkog porijekla i ima značenje: “zaštitnica naroda”.
Ana

Žensko ime Ana je hebrejskog porijekla i nosi značenje: “milostiva”. Ovo ime je jako često u Hrvatskoj i Srbiji, ali i u ostatku svijeta.
Anica

Anica je umanjenica imena Ana. Ovo ime je relativno popularno u Hrvatskoj, ali i u Srbiji.
Anja

Ime Anja je ruski deminutiv od Anna, derivirano od Hannah što znači “milostiva” ili “nosi dobrotu” na hebrejskom jeziku. Ovo ime je popularno u mnogim zemljama svijeta.
Referentni URL