Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hidrografske karakteristike opštine Novi Pazar
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVODOd svog nastanka Novi Pazar se nalazio na važnim karavanskim drumovima zbog čega se brzo razvijao, naročito tokom XVI i XVII veka kada je bio jedan od najvažnijih zanatsko – trgovačkih gradova na Balkanu. Tokom austro-turskog rata, 1689. godine, ovaj grad je spaljen i pretvoren u prah i pepeo. Slicnu sudbinu je doživeo u Drugom svetskom ratu kada je u nekoliko navrata bombardovan i znatno porušen. Nakon oslobođenja, krajem novembra 1944. godine, imao je svega 10.000 žitelja i bio je ekonomski i kulturno nerazvijen.

Opština Novi Pazar nije bogata rudarsko-geološkim sirovinama, iako izvesnih kolicina mineralnih i energetskih resursa ima. Radi se o identifikovanim rezervama magnezita, hroma, ukrasnog kamena i nekih obojenih metala. Rezerve uglja postoje u basenu Štavalj, a eksploatišu se u otežanim uslovima jamskog kopa. Imajuci u vidu resurse opštine Novi Pazar i njeno turisticko atraktivno okruženje (planine Tara, Zlatar, Zlatibor i Kopaonik), može se zakljuciti da ova opština poseduje znacajne potencijale za razvoj turizma.

Opština Novi Pazar se može pohvaliti obiljem termalnih i minerlanih izvora, od kojih su najpoznatiji izvori u Novopazarskoj i Rajcinovica Banji, kao i Slatinski i deževski kiseljak.

Prirodni potencijali za razvoj turizma su veliki. Okružen banjama i planinama, Novi Pazar ima sve pogodnosti za razvoj turizma.

Gotovo polovinu teritorije opštine Novi Pazar cini poljoprivredno zemljište. Broj poljoprivrednih gazdinstava pocetkom ove godine iznosio je 2.148.

Veliku ulogu u razvoju poljoprivrede ovih krajeva imalo je osnivanje zemljoradnicke zadruge Sebecevo I savetodavne službe.

S A D R Ž A J

UVOD
1 OPŠTINA NOVI PAZAR 4
2 HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPŠTINE NOVI PAZAR 5
2.1 Kvalitet voda 5
2.2 Reke 6
2.2.1 Raška 6
2.2.2 Jošanica 7
2.2.3 Vapa 7
2.3 Jezera 7
2.3.1 Jezero Gazivode (Ribariće) 7
2.4 Novopazarska Banja 8
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL