Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadzment proizvodnje-diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Menadžment potiče iz engleskog jezika - to menage, što znači upravljanje, pod čime se podrazumeva planiranje, organizovanje, koordinacija i kontrola.
Menadžment proizvodnje - production management, znači upravIjanje ali u proizvodnim uslovima, odnosno u proizvodnim sistemima, u radnim sistemima ili pak njegovim deiovima gde se stvara proizvod ili pruža usluga u procesima i tokovima bez kojih nije moguće ostvariti proizvod ill uslugu.
Cilj svakog privrednog subjekta je svakako što veća razlika između prihoda i troškova, a to se može ostvariti jedino ako su radni sistemi produktivni, odnosno ako ostvaruju odgovarajući kvalitet proizvoda ili usluga. Onaj koji planira, organizuje, koordinira I kontroliše procese, tokove, podsisteme, sisteme i dr. sa ciljem ostvarivanja što veće produktivnosti, kvalitetno, brzo i uz što niže troškove, naziva se menadžer proizvodnje. Može se reći da je to lice koje upravlja proizvodnim sistemima ili njegovim delovima.
Razvoj menadžmenta proizvodnje ide zajedno sa razvojem menadžmenta uopšte ali neke specifičnosti postoje. Još krajem XIX i početkom XX veka u SAD pojavljuju se prve odrednice menadžmenta proizvodnje u radovima Frederika Tejlora, Henrija Ganta koji pokazuju kako se planiranje procesa, aktivnosti i dr. može izvesti pomoću grafika koji pojednostavljuju sagledavanje stanja složenog procesa upravljanja. Njihove radove nastavljaju i drugi, kao što su Frenk i Lilijen Gilbert, Herington Emerson, Henn Fajol, koji definišu osnovne principe menadžmenta proizvodnje. Menadžment proizvodnje se odnosi na projektovanje, usavršavanje i postavljanje radnih sistema i procesa, na rešavanje optimizacionih problema i problema organizacione racionalizacije, na organizaciju funkcionisanja radnih sistema i njihovih delova, na upravljanje tih sistema i procesa u vremenu. Da bi se to moglo uspešno obavljati menadžeri proizvodnje moraju biti adekvatno obrazovani primenjujući odgovarajuće metode i tehnike, koristeći inženjerski i sistemski pristup i odgovarajuću računarsku podršku u svom radu.
Polovinom XX veka došlo je do ubrzanog razvoja kvantitativnih metoda i njihove primene u istraživanju procesa i operacija....

S A D R Ž A J

1.1. PRINCIPI MENADŽMENTA PROIZVODNJE 4
2. Menadzment proizvodnje – moderan koncept menadzmenta proizvodnje 9
2.1. Kvalitet organizovanja i nivo organizovanosti proizvodnog sistema 11
2.3 Metode menadžmenta proizvodnje 20
1.4. Upravljanje proizvodnim sistemima 27
3. Planiranje i priprema proizvodnje 33
4. Menadzment malih preduzeća 44
5. Menadzment srednjih preduzeća 45
Planiranje i poslovna politika u malim i srednjim preduzećima 46
ZAKLJUCAK 48
LITERATURA 49

Referentni URL