Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Monetarna politika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


UVOD

Zemljama u razvoju i privredama u tranziciji koje se sve više oslanjaju na deregulaciju tržišta i tržišne mehanizme, operacije na otvorenom tržištu postale su važnije nego ikada do sada. Da bi operacije na otvorenom tržištu postale ključni element monetarne politike, ostali instrumenti monetarne politike moraju biti podešeni tako da prate ove operacije. Transformacija tržišta radi efikasne upotrebe instrumenata otvorenog tržišta često prolazi kroz dve faze. Prvu fazu transformacije karakteriše ograničenost centralne banke da operacije na otvorenom tržištu obavlja samo na primarnom tržištu (kao što su aukcije trezorskih zapisa), zato što su sekundarna tržišta slaba ili uopšte ne postoje. Operacije na otvorenom tržištu su posebno značajne u stimulaciji pojavljivanja aktivnih i konkurentnih sekundarnih tržišta.

U drugoj fazi aktivna sekundarna tržišta imaju tendenciju razvoja, što je od presudnog značaja za trajne operacije na otvorenom tržištu koje inicira centralna banka. Razvoj aktivnog sekundarnog tržišta centralna banka može stimulisati putem međubankarskog tržišta, nudeći finansijske olakšice tržišnim učesnicima, radeći u pravno zdravom regulatornom okviru, formulišući tržišni poslovni odnos ka centralnoj banci, uvodeći konkurentne aukcije za operacije centralne banke ili trezora, objavljivanjem tržišne statistike, i, najbitnije, stimulišući brz, pouzdan i siguran kliring sistem i sistem poravnanja .

Operacije na otvorenom tržištu predstavljaju tržišno orijentisani instrument monetarne politike. Termin operacije na otvorenom tržištu označava operacije kupovine i prodaje državnih vrednosnih papira (obveznica) na finansijskom tržištu koje sprovodi centralna banka. Kupovne operacije centralne banke u gornjem smislu dovode do povećanja količine vrednosnih papira u aktivi bilansa centralne banke i paralelnog povećanja (u ekvivalentnom iznosu) primarnog novca na strani pasive njenog bilansa. Kreiranje primarnog novca (na osnovu kupovine državnih vrednosnih papira od strane centralne banke) znači povećanje kreditnih potencijala banaka. Plasiranje viškova kreditnih potencijala od strane poslovnih banaka dovodi u daljem toku (preko multiplikacionih efekata), do povećanja količine novca u opticaju. Suprotno se događa prilikom prodajnih operacija centralne banke na finansijskom tržištu.

Sadržaj

OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU U FUNKCIJI MONETARNE POLITIKE 3
UVOD
2 TEORIJSKI ASPEKT OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU 4
2.1 Operacije na otvorenom tržištu u funkciji instrumenta monetarne politike 4
2.2 Institucionalne pretpostavke operacija na otvorenom tržištu 5
2.3 Tipovi tržišta i instrumenti otvorenog tržišta 7
2.3.1 Operacije na primarnom tržištu 8
2.3.2 Operacije na sekundranom tržištu 9
2.4 Operacije na otvorenom tržištu u bilansu stanja centralne banke 9
2.5 Operacije na otvorenom tržištu i finansijski razvoj 13
3 UTICAJ OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU 15
Referentni URL