Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Devizni kurs dinara 2008-2010
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


UVOD


Iz makroekonomske perspektive može se navesti fundamentalna karakteristika po kojoj se međunarodne ekonomske aktivnosti razlikuju od domaćih: u međunarodnim transakcijama se koristi više od jedne valute, ili monetarne jedinice. U ovim transakcijama neophodno je da se valuta jedne zemlje zameni za valutu drage (ili drugih) zemlje.

Cene proizvoda i usluga se u svakoj zemlji izražavaju u njenoj nacionalnoj valuti. Da bismo mogli da ih upoređujemo neophodno je da znamo devizni kurs valuta tih zemalja. Tako ukoliko želimo da uporedimo cenu nekog proizvoda u našoj zemlji sa njegovom cenom u Nemačkoj, moramo da znamo devizni kurs dinara i evra. Zbog snažnog uticaja koji imaju na platni bilans i ostale makroekonomske varijable, devizni kursevi su među najznačajnijim cenama u otvorenoj ekonomiji.

Devizni kurs treba da uspešno ostvaruje ili da uspešno pomogne ostvarivanje ekonomskih zadataka koji se od njega očekuju. Da bi to mogao, devizni kurs pre svega treba da bude: realan i ravnotežan.

Realan devizni kurs je takav kurs koji uspeva izjednačiti opšti i nivo cena u zemlji sa opštim nivoom cena u inostranstvu. Međutim, zbog različite strukture cena u pojedinim zemljama, cene pojedinih roba neće biti iste. Navedene razlike su uglavnom i posledica različitih uslova privređivanja, tj. različitih komparativnih prednosti. Zbog toga će se uz realni devizni kurs, robe čija je cena u zemlji relativno niža moći rentabilno izvoziti, a robe čija je cena relativno viša u zemlji koja ih proizvodi nego u inostranstvu moći će se rentabilno uvoziti.

SADRŽAJ

UVOD
1. DEVIZNI KURSEVI I MEĐUNARODNE TRANSAKCIJE - 3 -
2. FUNKCIONISANJE DEVIZNOG TRŽIŠTA SRBIJE - 6 -
3. DEVIZNI KURS 2008 – 2010 - 9 -
ZAKLJUČAK - 16 -
LITERATURA - 17 -
Referentni URL