Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijski plan SOJAPROTEIN
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

Finansijska analiza

Finansijski izveštaji predstavljaju temelj poslovnog odlučivanja jer se na osnovu podataka i iznosa prikazanih u njima ocenjuju ekonomske performanse i uspešnost poslovanja poslovnog subjekta. Finansijski izveštaji ne služe samo kao podloga za sastavljanje poreskog bilansa i obračuna poreza na dobit. Informacije sadržane u finansijskim izveštajima, za svoje potrebe može koristiti veliki broj korisnika.
Putem fin.izveštaja uprava polaže račune pred osnivačima i vlasnicima kapitala, zaposlenima, kreditorima i ostalim zainterasovanim licima. Rukovodstvo putem godišnjih i periodičnih računovodstvenih iskaza ocenjuje finansijsko zdravlje privrednog subjekta, stanje poslovanja i pravac razvoja u kojem se kreće. Banke, razvojni fondovi ocenjuju kreditni bonitet zajmotražioca, procenjuju mogućnost servisiranja duga i na bazi toga donose odluku o plasiranju sredstava.
U toku prvog kvartala 2009 god. na nivou Victoriagroup izvršeno je objedinjavanje poslovnih funkcija koje se obavljaju za potrebe više članica i to poslova ugovaranja proizvodnje i nabavke sirovina, transporta i skladištenja roba, kao i reorganizacija strukture proizvodnje i proizvodnih programa u društvima članicama grupe. U okviru izvršene reorganizacije, počev od 01. januara 2009. godine poslove ugovaranja proizvodnje i nabavke sirovina, koji su se obavljali u Društvu obavlja Victoria Logistic DOO Novi Sad.
Iz Sojaprotein izmeštena je proizvodnja hrane za ribe – Soprofish u zavisno društvo Veterinarski Zavod, Subotica, dok se u fabrici Sojaprotein, realizacijom novih investicija, povećavaju kapaciteti za proizvodnju proizvoda od soje viših faza prerade namenjenih prehrambenoj industriji i proizvodima za ljudsku ishranu, što predstavlja realizaciju razvojnih planova Društva.

Sadržaj

Finansijska analiza
1.1 Bilans stanja - aktiva 2
1.2 Bilans stanja – pasiva 3
1.3 Bilans uspeha 4
1.4 Položaj na tržištu 5
1.5 Najveća kapitalna ulaganja 7
1.6 Zalihe 9
1.7 Racio analiza 10
1.8 Z test 11
Referentni URL