Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biznis plan za Otvoreni Akva park u Bijeljini
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОПРЕМЕ


ОСНОВНИ ОПИС ОБЈЕКТА

Објекат чију градњу планирамо представља комплекс базена који су организовани у форми отвореногог аква парка. Oтворени аква парк ће се градити на грађевинском земљишту, на површини од 3 ха, односно 30.000 м2, биће намјењен играма на води и садржаће 5 тематских јединица (базен са таласима, већи базен са тобоганима, мањи базен са тобоганима, пливачки и дјечији базен) као и неопходне пратеће објекте и просторе за одмор, као што су отворени тушеви, санитарни објекти, угоститељски садржаји и поплочане и пјешчане површине за одмор и сунчање.

Паркинг простор, капацитета око 600 возила, на површини од 12 000 м2 дефинисан је регулационим планом Бијељине и лоциран на прилазу комплексу. Планирана је инсталација најмодерније опреме за ову врсту забаве као и савремена базенска технологија са уређајима за игре на води. Примјениће се атрактивна архитектонска рјешења, савремени дизајн простора и елеменатa конструкција и опреме, висок ниво завршне обраде и софостицирани систем управљања.

ПРОСТОРНА ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

Комплекс је планиран у оквиру града Бијељине у јужном дијелу. Главни прилаз објекту је са сјеверне стране, са главне саобраћајнице (магистрални пут Бања Лука - Брчко - Бијељина – Шабац - Београд), уз коју је смјештен велики паркинг простор. Кружним током саобраћајница око читавог комплекса је омогућен једноставан прилаз за кориснике као и за снабдјевање и сервисирање објеката. У окружењу аква парка се налази стамбено насеље.


Садржај

1 ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОПРЕМЕ 3
2 АНАЛИЗА ТРЖИШТА И МОГУЋНОСТИ ПРОДАЈЕ 4
2.1 АНАЛИЗА ПОНУДЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ 4
2.1.1 Ниво и динамика понуде 4
2.1.2 Анализа конкурентских опасности 5
2.1.3 Тржишна атрактивност и извори конкурентске предности 5
2.2 ПРОЈЕКЦИЈА РАЗВОЈА ТРАЖЊЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 6
2.3 МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА, ИНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГ МИКСА 6
3 ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ЕФИКАСНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА У ОТВОРЕНИ АКВА ПАРК У БИЈЕЉИНИ 10
3.1 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНА СРЕДСТВА 10
3.2 ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА 10
3.2.1 Укупни приход 10
3.2.2 Пројекција трошкова пословања 12
3.2.3 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБРТНА СРЕДСТВА 12
3.2.4 ИЗВОРИ И УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА И ОБРАЧУН ОБАВЕЗА ПО КРЕДИТУ 13
3.3 НОВЧАНИ ТОКОВИ ПРОЈЕКТА 16
3.3.1 Биланс успјеха 16
3.3.2 Финансијски ток 16
3.3.3 Биланс стањa 17
4 ОЦЈЕНА ФИНАНСИЈСКЕ И ТРЖИШНЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРОЈЕКТА 18
4.1.1 СТАТИЧКА ОЦЕНА 18
4.1.2 ДИНАМИЧКА ОЦЈЕНА 19
Referentni URL