Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Swot analiza kao alat generisanja strategije preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Dobro strategijsko upravljanje znači:

1. da se upravlja uz uvažavanje uočenih mogućnosti i opasnosti koje postoje u sredini i da se obraća pažnja na bitna društvena pitanja;
2. da se izvorima stategijski upravlja uzimajući u obzir njihovu snagu i slabost i da preduzeće ume da koristi svoje sposob¬nosti;
3. da su vrednosti preduzeća usaglašene sa potrebama sredine i kritičkim faktorima uspeha i da su vrednosti pri¬hvaćene ne samo od menadžmenta već i od zaposlenih.

Od informacija za strategijske odluke se ne može očekivati da daju potpuno jasnu predstavu o budućnosti koja očekuje preduzeće, već da ukazu na delovanje elemenata (pojedinaca, organizacija i institucija) i faktora (ekonomskih, tehnoloških, socioloških, političkih, ekoloških) koji utiču na strategijsku poziciju preduzeća u sredini.

Informacije treba da pomognu ne samo da se proceni potencijalni dobitak već i gubitak. Utvrđivanje rizika je moguće ako se odgovori na pitanje - u kojoj meri rezultati poslovanja mogu biti gori od pretpostavljenih ako dođe do teškoća u sprovođenju strategijskih odluka.

Kako su strategijske odluke nestrukturirane to se za njih koriste uglavnom nestrukturirane informacije. Informacije o sredini su potrebne da bi se ustanovilo stanje i tendencije na područjima poslovanja za koje je preduzeće zainteresovano. Potrebne su informacije o karakteristikama poslovnih po¬dručja - mogućnostima i ograničenjima koje očekuju pre¬duzeće u budućnosti i koje zahtevaju blagovremeno donošenje strategijskih odluka. U analizi strategijskih opcija poželjno je imati i informacije koje omogućavaju procenu ekološkog ogra-ničenja na mogućim pravcima rasta i razvoja preduzeća. Neophodno je ne samo da se proceni stanje u sredini već i potencijal i sposobnost preduzeća da bi se ostvarila relativno trajna konkurentna prednost.

Uspešnost strategije je uslovljena određenim strukturnim determinantama kao što su ulazak novih preduzeća u granu, relativna moć kupaca i dobavljača, kao i pojavom supstituta. Strategijske mogućnosti preduzeća uslovljene su karakteristi¬kama delatnosti - fragmentisana, nastajuća, zrela i opadajuća, a istovremeno da li proizvodi spadaju'u bazične proizvode svakodnevne upotrebe ili se radi o proizvodima čija proiz¬vodnja prolazi kroz ubrzane tehnološke promene.

Sadržaj

UVOD
1.1 Strategija kao koncept upravljanja preduzećem 4
1.2 Definisanje pojma strategija preduzeća 5
1.3 Strategija rasta i razvoja preduzeća 7
1.4 SWOT analiza 9
1.5 Postupak izrade SWOT analize 10
1.5.1 Konstruisanje IFE matrice kroz identifikaciju snaga i slabosti 10
1.5.2 Konstruisanje EFE matrice kroz identifikaciju prilika i pretnji 11
1.5.3 SWOT matrica 12
1.6 Interna SWOT analiza 13
1.6.1 Strategijske opcije preduzeća 15
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 21
Referentni URL