Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rezultati poslovanja preduzeća - fizički obim proizvodnje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Cilj osnivanja svakog preduzeća kao posebnog ekonomskog subjekta jeste da ostvari određene rezultate (dobit). To proističe iz činjenice da je preduzeće osnovni privredni subjekt, a privredna aktivnost obavlja se sa ciljem zadovoljavanja potreba ljudi. Kao cilj poslovanja preduzeća postavlja se stvaranje proizvoda kojima se mogu zadovoljiti društvene potrebe. Zato se proizvod smatra rezultatom poslovanja. Rezultati poslovanja predstavljaju određene materijalne i finansijske efekte ili učinke koje preduzeće ostvaruje u određenom vremenskom periodu. Prozvod koje preduzeće proizvede u određenom vremenskom periodu iznose se na tržište, gde se razmenjuju za novac. Na tržištu se pojavljuju kupci za koje ovi prozvodi imaju upotrebnu vrednost. Time jos uvek nije postignut cilj poslovanja preduzeća. Ukoliko je iznos novca dovoljan da se podmire ulaganja u elemente proizvodnje, kao i da jedan deo sredstava ostane za podmirivanje obaveza prema društvenoj zajednici i da deo ostane za razvoj preduzeća. Tek je onda ostvaren cilj poslovanja. Raspodela ovako postignutih rezultata preduzeća predstavlja određivanje i usmeravanje njihove namene za određene ekonomske funkcije i potrebe preduzeća. Šire gledano, raspodela je faza procesa društvene reprodukcije i predstavlja vezu imeđu proizvodnje kao procesa stvaranja novih proizvoda, i potrošnje kao procesa njihovog trošenja.
Sva preduzeća se trude i teže da ostvare što veće rezultate svog poslovanja uz minimalna ulaganja i trošenja. Rezultate poslovanja nije jednostavno prikazati. U praksi preduzeća oni se izražavaju određenim merilima. Najznačajnija tri oblika izražavanja poslovanja su:
 Fizički proizvod
 Ukupni prihod
 Dobit
Ovi oblici rezultata poslovanja međusobno su uslovljeni i povezani. Uslov sticanja profita (dobitka) kao nato – rezultata poslovanja jeste proizvodnja određenih upotrebnih vrednosti proizvoda ili usluga i njihova prodaja na tržištu.
Svaki od navedenih rezultata poslovanja preduzeća ima specifične karakteristike. Zato ću u nastavku podrobno ukazati na njihov značaj za preduzeće, kao i na njihovu međusobnu uslovljenost i povezanost.

SADRŽAJ

UVOD
2. FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE 3
2.1. MERENJE I NORMIRANJE RADA 4
2.2. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 6
3. REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA 8
3.1. DOBIT KAO REZULTAT POSLOVANJA 10
3.2. RASPODELA OSTVARENIH REZULTATA 11
3.3. ANALIZA TRŽIŠTA KAO REGULATOR PRIVREDE I NJEGOV UTICAJ NA CENE 12
4. ZAKLJUČAK 15
5. LITERATURA 16
ILUSTRACIJE:
grafikon 1 Grafički prikaz dnevne proizvodnje tri različita artikla 9
grafikon 2 - Osnova delatnosti 13
grafikon 3 - Prodaja kupcima 14
grafikon 4 - Prosečni rast prodaje u zadnje 3 godine 14
grafikon 5 - Prosečni porast profita u zadnje 3 godine 15
slika 1 Proizvodni sistem 6
Referentni URL