Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kontrola projekata
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi.
65000 Gotovih radova spremnih za download.
Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.Uvod

Kontrola je poslednji elemenat plansko-nadgledajuće-kontrolnog ciklusa. Prikupljene su inormacije o performansama sistema, komparirane sa željom ili planiranim nivoom ostvarenja i preduzete su određene akcije ukoliko postoji odstupanje između planiranih i stvarnih veličina u tom obimu da kontrolor (menadžer) želi da te razlike smanji. Treba primetiti da aktivnosti izveštavanja o izvršenju, utvrđivanja razlika stvarnog i željenog izvršenja i identifikacije uzroka, predstavljaju, u stvari, elemente procesa kontrole koja je u suštini aktivnost usmerena ka redukovanju razlika između plana i realnosti.
Kontrola se bazira na tri elementa projekta: izvršenju, troškovima i vremenu. Projekt menadžer je konstantno zainteresovan za tri aspekta projekta.
Veoma je lako izgubiti kontrolu nad tim fundamentalnim ciljevima, a posebno kod velikih projekata gdde se susrećemo sa velikim brojem podprojekata. Veliki projekti imaju svoju posebnu pokretačku snagu i imaju tendenciju da odu izvan kontrole, svojim sopstvenim putem, nezavisno od volje projekt menadžera.
Stvari koje će uzrokovati zahteve za kontrolom izvršenja troškova i vremena projekta su sledeće:
Izvršenje: pojavljivanje neočekivanih tehničkih problema, nedostatak dostupnosti neophodnih resursa kada su potrebni, prisustvovanje nepremostivih tehničkih teškoća, pojavljivanje problema kvaliteta i pouzdanosti, promene klijentovih zahteva u speciikaciji sistema, rast međufunkcionalnih komplikacija i tehnološke promene i efekat na projekat.
Troškovi: tehnički problemi uahtevaju više resursa, obim rada se povećava, prvobitne procene su bile previše niske, izveštavanja je bilo loše ili vremenski neadekvatno, budžet nije bio adekvatno uređen, korektivna kontrola nije sprovedena na vreme i pojavile su se neočekivane promene cena inputa.

Sadržaj

Uvod
1.Fundamentalne svrhe kontrole 4
2.Tipovi kontrolnih procesa5
2.1.Kibernetska kontrola 5
2.1.1.Tipovi kibernetskog kontrolnog sistema 5
2.2.Ide/Ne ide kontrola 6
2.2.1.Informaciona osnova za kotrolu tipa Ide/Ne ide 7
2.3.Postkontrola 7
3.Razmatranje oblika kontrolnih sistema 9
4.Ravnoteža u kontrolnom sistemu 10
5.Kontrola kreativnih aktivnosti 11
6.Kontrola promena i ’’puzanja’’ obima projekta 13
Zaključak 15
Literatura 16
Referentni URL