Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kreditiranje stanovništva putem banke poštanske štedionice a.d - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD
U zemljama razvijene tržišne privrede prosperitet nacionalnih ekonomija zavisi od razvijenosti koliko realnog toliko i finansijskog sektora privrede, kao i od kvaliteta njihovih međusobnih odnosa. Zadatak države je da obezbedi neophodne uslove za njihovo funkcionisanje, pre svega kroz stabilnost institucija i privredno-sistemska rešenja.

Finansijski sektor u Srbiji suštinski je sveden na bankarski sektor, dok su ostali segmenti, pre svega tržište kratkoročnih hartija od vrednosti i tržište kapitala od temeljnog značaja. Samim tim, funkcionisanje realnog sektora u velikoj meri zavisi od institucionalnih karakteristika i kvaliteta podrške upravo bankarskog sektora. U savremenim ekonomijama, institucionalno određenje banaka determinisano je, pre svega, njihovom posredničkom, monetarnom, depozitnom, kreditnom, kao i funkcijom u vršenju platnog prometa. Posredstvom bankarskog sektora, a putem instrumenata monetarno kreditne politike, monetarne vlasti obezbeđuju konzistentnost između rasta novčane mase i kredita sa opštim ciljevima, kao što su: puna zaposlenost faktora proizvodnje, stabilan ekonomski rast, cenovna stabilnost i uravnoteženje platnog bilansa.

Na drugoj strani, banka - u svom praktičnom značenju - predstavlja preduzetničku instituciju čiji je osnovni cilj poslovanja ostvarivanje dobiti, a osnovna delatnost uzimanje i davanje kredita i posredovanje u novčanim plaćanjima. Kvalitet bankarskih usluga značajno utiče na poboljšanje ekonomije i finansijskog položaja svih učesnika na tržištu, pri čemu visoka cena bankarskih kredita, kao finansijskih rashoda, smanjuje akumulativnu sposobnost preduzeća. potrošnju i investicije. Uloga bankarskih kredita u savremenim privredama je izuzetno velika, s obzirom na to da njihovo usmeravanje u najpropulzivnije investicije dovodi do ubrzanja reprodukcija i doprinosi privrednom rastu. Bankarski sektor, dakle, ima izrazito veliki uticaj, kako na efikasnost funkcionisanja nacionalne ekonomije u celini, tako i na efikasnost poslovanja pojedinih preduzeća.

U ovom izlaganju najveću pažnju posvetiću vrstama kredita kojima se kreditira stanovništvo naše zemlje, a zatim značaju kredita za privredu jedne zemlje uopšte, njegovoj ulozi i funkciji, isto tako u radu ću pažnju obratiti i na nedostatke kreditiranja, kao i na neke procesne radnje koje se dešavaju tokom kreditiranja stanovništva.


Sadržaj

UVOD
1 Funkcija i uloga kredita 3
1.1 Vrste kredita 3
1.2 Vrste i podela kratkoročnih kredita 5
2 Kreditiranje stanovništva putem bankarskih kredita 6
2.1 Poslovi sa kreditnim karticama 6
2.2 Konsalting i lizing poslovi 11
2.3 Vrste kredita u procesu kreditiranja stanovništva 14
2.4 Kreditno poslovanje 16
2.5 Kreditna sposobnost i obezbeđenje kredita 18
2.6 Procedura odobravanja kredita 20
2.7 Web krediti 28
2.8 Krediti za turističko putovanje 30
2.9 Refinansirajući kredit za stanovništvo 32
3 Krediti Banke Poštanske štedionice 33
ZAKLJUČAK 37
LITERATURA 39
Prilog 1 40
Prilog 2. 41
Prilog3 42
Prilog 4 43
Prilog 5 44
Referentni URL