Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kontrola uprave - upravno pravo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

Uvod

Najvažnije sredstvo spoljne pravne kontrole uprave jeste sudska kontrola. U pitanju je vid formalne (pravom regulisane) i naknadne kontrole (do nje dolazi posle okončanja upravnog rada). Vrši se isključivo na osnovu spoljne incijative, tj. inicijative stranke iz upravnog postupka ili drugog ovlašćenog lica. Glavni vid sudske kontrole uprave jeste upravni spor spor o zakonitosti konačnog upravnog akta.

Na taj vid kontrole najčešće se i misli kada se govori o sudskoj kontroli uprave, pa se on označava kao sudska kontrola uprave u užem smislu.

Postoje, međutim, i drugi oblici sudske kontrole uprave, kao što su kontrola u sporovima za naknadu štete prouzrokovane upravnim radom, odlučivanje o krivičnoj odgovornosti službenih lica uprave i ustavnosudska kontrola. Zato je ovo poglavlje podeljeno na dva odeljka, od kojih je prvi posvećen upravnom sporu, a drugi ostalim oblicima sudske kontrole.

Sadržaj

Uvod
1.1. Nastanak i savremeni standardi sudske kontrole zakonitosti upravnih akata 3
1.2. Sistemi sudske kontrole zakonitosti upravnih akata 4
1.3. Pojam i vrste upravnog spora 6
1.4. Predmet upravnog spora 8
1.5. Stranke i nadležni sud u upravnom sporu 10
1.6. Pokretanje upravnog spora 11
1.7. Prethodni postupak u upravnom sporu 12
1.8. Redovni postupak u upravnom sporu 15
1.8.1. Utvrđivanje činjenica i usmena rasprava 15
1.8.2. Odlučivanje i akti suda 16
1.9. Pravni lekovi u upravnom sporu 17
1.10. Obaveznost i izvršavanje presuda 19
2. OSTALI OBLICI SUDSKE KONTROLE UPRAVE 20
2.1. Kontrola redovnih sudova izvan upravnog spora 20
2.2. Ustavnosudska kontrola uprave 21
3.DRUGI OBLICI KONTROLE UPRAVE 22
3.1. Parlamentarna kontrola uprave 22
3.2. Kontrola uprave od strane drugih državnih organa 24
3.3. Ombudsman i druge nezavisne institucije i tela za nadzor uprave 25
3.3.1. Pojam, obeležja i nadležnost ombudsmana 25
3.3.2. Način postupanja Zaštitnika građana i obaveze uprave 28
3.3.3. Druge nezavisne institucije i tela za nadzor uprave 29
3.4. Oblici neformalne spoljne kontrole uprave 30
Zaključak 32
Literatura 33
Referentni URL