Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti republike Srbije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD
Utvrđivanje, opisivanje i analiziranje zamisli i sistema daju nam neophodne činioce i elemente – referentne objekte i njihove određujuće vrednosti i karakteristike – neophodne za pojmovno određivanje izazova, rizik i pretnji kao i kriterijume na osnovu kojih će se lakše i preciznije utvrditi razlike među njima i izbeći međusobno izjednačavanje i istovrsnost.

Nesumnjivo je da se proces preoblikovanja duboko ukorenio u zamisao o međunarodnoj bezbednosti olakšavajući, sa svojim brojnim prvacima, razmišljanjima i školama da se utvrde brojni objekti bezbednosti. Da više nije samo reč o “dugovečnom” objektu – državi, već da se tu uspostavljaju brojni drugi objekti – od svetskog društva kao jednog i univerzalnog, preko brojnih međunarodnih organizacija, država i nacija do najbrojnijih objekata međunarodne bezbednosti u liku pojedinca.

Njihovom brojnošću, ali i njihovim, ponaosob, karakterističnim vrednostima čije ugrožavanje ili poništenje može dovesti do njihovog nestanka proširuju se neophodni činioci za valjano i potpuno pojmovno određivanje izazova, rizika i pretnji. Sistem međunarodne bezbednosti čine svi ti objekti međunaraodne bezbednosti i njihove vrednosti, te predstavljaju mesto, polje, iz koga i u kome se stvaraju brojne zamisli i iz koga izviru, ali i u kome se manifestuju i ispoljavaju brojni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje.

Bezbedonosni izazovi su interaktivni skup temeljnih obeležja i procesa (determinanti, komponenti i činilaca) koji u sebi sadrže latentne opasnosti po bezbednost. Bezbednosni izazovi su rodno mesto bezbednosnih rizika i pretnji. Bezbednosni rizici su interaktivni skup situacionih obeležja i procesa (determinantni, komponenti i činilaca) koji u sebi sadrže potencijalne uzroke i povode za ugrožavanje bezbednosti. Bezbedonosne pretnje su interaktivni skup situacionih obeležja i procesa (determinanti, komponenti i činilaca) koji neposredno ugrožavaju bezbednost. Kada je reč o klasifikaciji bezbedonosnih izazova, rizika i pretnji, njena nemogućnosti proizilazi odnosno uslovljena je: teškoćom merenja izvora, uzroka, sadržaja, smera, intenziteta, zahvata i dosega dejstva bezbedonosnih izazova, rizika i pretnji, visokom zavisnošću od determinanti, komponenti i činilaca bezbednosti, bazičnom i situacionom promenljivošću i progresijom i nejednakom posredovanošću.

Sadržaj

UVOD
1.1 Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti 5
1.1.1 Vojni izazovi, rizici i pretnje 5
1.1.2 Nevojni izazovi, rizici i pretnje 6
1.1.3 Nacionalna ekonomija i nacionalna bezbednost 8
1.2 Relevantne institucije odgovorne za međunarodnu bezbednost 10
1.3 Idejno rešenje međunarodne bezbednosti 13
1.4 Pojam rizika, izazova i pretnji bezbednosti 20
1.5 Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje Republici Srbiji 26
ZAKLJUČAK 29
LITERATURA 32
Referentni URL