Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekonomske funkcije države - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

U pogledu ekonomskih funkcija u užem smislu, uloga države u nacionalnoj ekonomiji odnosi se na antimonopolsko zakonodavstvo i stabilnost novca.

Što se tiče finansijskih aktivnosti države, treba istaći da su javni izdaci, odnosno funkcije države bili strogo ograničeni na 3 sektora:
1. Unutrašnja i spoljna sigurnost;
2. Pravni poredak;
3. Finansiranje javnih objekata i aktivnosti za koje privatni kapital nije bio zainteresovan (prvenstveno privredna infrastruktura).

Kako se javni izdaci shvataju kao “nužno zlo” jer su sa stanovišta akumulacije neproduktivni, osnovni pristup finansijskoj aktivnosti je kvantitativan, sa temeljnim zahtevom da javni rashodi budu što manji, po devizi “najbolje finansije su najmanje finansije”. U istoj ravni je i zahtev da država svojom aktivnošću, prvenstveno prilikom oporezivanja, što manje remeti učinke delovanja tržišnih zakonitosti i da u ovom domenu treba poštivati tzv. mančestersko pravilo: “Ostavi ih onakve kakve si ih zatekao” (Leave them as you find them).

Liberalni koncept ekonomske politike zasniva se na dva temeljna obeležja:
1. neutralnost i
2. cikličnost.

Neutralnost znači da finansijska i ukupna aktivnost države treba imati neutralno dejstvo u odnosu na tržište i ekonomske zakonitosti. Ekonomska aktivnost države svodi se samo na dopunu tržišta.

Cikličnost se ogleda u tome da se ostvari tzv.paralelna aktivnost između privatne inicijative i državnog unošenja u tokove reprodukcije. To znači da ukoliko dođe do smanjenja ili zastoja privatne inicijative, država treba isto tako da se ponaša u svojoj aktivnosti i obrnuto, zamah privatne aktivnosti u smislu povećanja proizvodnje i drugih vidova privređivanja je znak za veće finansijsko prisustvo države i njene ukupne ekonomske uloge. Po liberalističkoj koncepciji smatralo se da učešće države (osim u ratnom stanju), nikako ne sme preći 15% društvenog proizvoda, odnosno nacionalnog dohotka, jer bi se time doveo u pitanje tzv.prirodni poredak.

Sadržaj

UVOD
1 Ekonomske funkcije države 4
1.1 Uloga države u nacionalnoj ekonomiji - mere 4
1.1.1 Uloga države u sprovođenju mera kreditno-monetarne politike 4
1.1.2 Održavanje spoljne likvidnosti 5
1.2 Monetarno-kreditna politika protiv recesije, nezaposlenosti i inflacije tražnje 6
1.3 Fiskalna politika protiv recesije, nezaposlenosti i inflacije tražnje 9
1.4 Poreska politika 9
1.4.1 Dejstvo povećanja poreza na nivo nacionalnog dohotka i zaposlenost 9
1.4.2 Dejstvo smanjenja poreza na nivo nacionalnog dohotka i zaposlenost 9
1.5 Budžetska politika 10
1.6 Antidepresivna i antiinflaciona fiskalna politika 11
1.6.1 Antidepresiona, odnosno ekspanziona fiskalna politika 11
1.6.2 Antiinflaciona, odnosno kontrakciona fiskalna politika 12
1.7 Budžetski deficit i budžetski suficit 13
2 Ekonomska funkcija države u suzbijanju kartela, monopola 15
2.1 Karteli u svetskoj privredi 17
2.1.1 Pojam i definicija kartela 18
2.1.2 Vrste kartela 19
2.2 Nastanak i pojava kartela 23
2.3 Razlika između slobodne konkurencije i monopola 24
2.3.1 Idealno tržište 25
2.4 Borba protiv kartela i njihova štetnost po privredu 27
ZAKLJUČAK 31
LITERATURA 34
Referentni URL