Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvoj prisustva na internetu - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Sredstva za masovne komunikacije (mas-mediji) ostvaruju snažan uticaj na razvoj savremenog društva. Kako usložnjavanje društvenih odnosa "proizvodi" sve veći broj informacija, tako nastaje i širi se potreba za sredstvima koja omogućuju da se te informacije prenose u sve prostore i segmente ljudskog bitisanja. Otuda sredstva masovnih komunikacija ("masovni mediji", "mas-mediji" ) kao što smo rekli, zauzimaju važno mesto u životu savremenog čoveka i predstavljaju jednu od karakteristika savremenog doba. Usložnjavanje društvenih odnosa i razvoj sredstava pomoću kojih se ljudi međusobno povezuju čini središnje područje procesa masovne komunikacije. Masovni mediji kao sredstva i kanali masovne komunikacije obraćaju se ogromnom broju slušaoca i gledaoca (auditoriju), kao anonimnoj i heterogenoj masi ljudi, koja se i prepoznaje po tome što je izložena njihovom sve većem uticaju. U onoj meri u kojoj je taj uticaj raznovrsniji, u toj mjeri se oblikuju različite grupe primaoca informacija (auditorija), heterogenost auditorija, u njegovom sociokulturni smislu, njegova anonimnost u odnosu na izvor komunikacije i rasutost u prostoru, predstavljaju preduslove za izuzetan uticaj masovnih medija. Zahvaljujući suavremenim tehnološkim dostignućima, osigurani su brzina i prohodnost informacije koja u svakom momentu može doći do željenog primaoca na bilo kom kraju sveta .

Mediji su najsnažniji i najizrazitiji posrednici izmešu spoljnog sveta i čoveka modernog društva. Masovni mediji, a posebno televizija, danas igraju važnu ulogu u formiranju javnosti ("javne sviesti"). Uticaj medijske prezentacije stvarnosti je vrlo jak u stvaranju veze između informacije i publike. Savremeno čovečanstvo je u velikoj meri isprepletano brojnim mrežama medija za masovno komuniciranje. Tu mrežu čini sve raznovrsnija lepeza različitih sredstava za masovne komunikacije. Ona povezuju ljude na neograničenim prostorima i čine značajan činilac susretanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih i globalnih procesa danjašnice.

Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih ljudskih potreba, jer je opstanak svakog pojedinca moguć samo u zajednici s drugim ljudima. Tako je komunikacija temelj svake zajednice i predstavlja univerzalni fenomen. Savremeno doba još više naglašava ovu karakteristiku ljudi, pa je stoga i uloga medija sve značajnija. Najopštije, uloga medija je prevashodno da prenese sadržaj određene vrste - bilo da su to informacije, zabava, ili reklama.

Masovne medije karakteriše doseg sadržaja koje prenosi, do velikog broja ljudi. Tako komunikacija i informacija postaje dostupna velikom broju ljudi .. Nesumnjivo da mediji oblikuju savremeni sviet i usmeravaju pravac njegovog razvoja. Današnji svet karakteriše neverovatno dinamičan razvoj različitih oblika medija. Mediji utiču na sve aspekte života, ne samo na stavove članova društva, njihovo ponašanje, i kulturu. Kao integralni deo savremene kulture, utiču na javne institucije, proizvodnju, zdravlje nacije, i gotovo sve teme koje se tiču života u jednom društvu. Ta je veza neraskidiva i uzajamna, i kako se razvijaju mediji i njihovi sadržaji i nove tehnologije, tako se razvija i društvo i kultura.


Sadržaj

UVOD
1 Principi internet promocije 5
1.1 On-line prodaja 7
1.2 Internet promocija preduzeća 8
2 Tehnike e - marketinga 14
2.1 Email kao jedan od osnovnih servisa Interneta 14
2.1.1 Vidovi automatizacije u komunikaciji Email-om 16
2.2 Kampanja Email marketing-a 21
2.3 Email marketing strategije 25
2.4 Marketing na osnovu dozvole (Permission marketing) 30
2.5 Spam 31
2.5.1 Kulturna komunikacija na Internetu (Netetikecija) i Spam 31
2.5.2 Razlog zašto pojedine kompanije koriste Spam poruke 34
2.5.3 Borba protiv Spama 35
2.6 Značaj Email marketinga (Marketinga putem Email servisa) 36
2.7 Prednosti Email marketing-a 37
2.8 Nedostaci Email marketing-a 39
3 Baneri 40
3.1 Dugoročan i kratkoročan efekat banera 42
3.1.1 Faktori click-through rate-a 43
3.1.2 Najčešće greške u promociji putem banera 44
ZAKLJUČAK 46
LITERATURA 48
Referentni URL