Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vrste detektivskih poslova - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Kroz razne etape svog razvoja, čovek, društvo i država preduzimali su i preduzimaju razne preventivne mere i aktivnosti u cilju postizanja većeg stepena zaštite svojih vitalnih vrednosti i interesa. U prethodnim periodima, na ovim prostorima, obavljanje poslova bezbednosti izvršavali su isključivo državni profesionalni organi, dok u novije vreme ove poslove sve češće i u sve većem obimu obavljaju i privatne agencije i preduzeća. Uključivanjem privatnog sektora bezbednosti, sistem bezbednosti postaje znatno kompleksniji i sveobuhvatniji., ali i efikasniji segment države i društva. Privatizacija sredstava proizvodnje doprinela je i, u određenom smislu, privatizaciji bezbednosti, naročito u oblasti industrijske bezbednosti, a takođe je doprinela i porastu usluga bezbednosnih agencija. Tako su u nekim privatnim preduzećima registrovane i organizovane delatnosti za obavljanje fizičkog i tehničkog obezbeđenja, dok su u drugim organizovane detektivske agencije za obavljanje detektivskih usluga i to po osnovu zaključenih ugovora i dogovora između preduzeća (agencije) i klijenata.

Detektiv je osoba koja prikuplja dokaze i istražuje kriminalne radnje i zločine. Svoju delatnost može obavljati kao član policije ili u privatnom aranžmanu, kao privatni detektiv. U literaturi se može naći definicija privatnog detektiva koja kaže da je to lice koje po porudžbini i za nagradu potajno motri rad pojedinih ličnosti. Suprotno uvreženom mišljenju, detektivska delatnost ali i celokupna bezbednosna zaštita lica i imovine (čiji specifični segment predstavlja upravo detektivske delatnost) nije fenomen modernog doba. Činjenica je da oblasti javne i privatne bezbednosti imaju isto porjeklo i da su se u prošlosti razvijale paralelno. Tek u poslednja dva veka među njima se jasno uočava distinkcija, a u poslednjih nekoliko decenija dolazi i do ekspanzije sektora privatne bezbednosti, što naročito važi za detektivsku delatnost. Danas su detektivske agencije realnost u čitavom svetu, a stanje, funkcija i organizacija u ovoj oblasti zahtevaju visok stepen zakonske i podzakonske preciznosti i praktične implementacije.

Sadržaj

UVOD
1 Detektivi i detektivska delatnost 4
1.1 Razvoj detektivske delatnosti 4
1.2 Načela i poslovna etika 7
1.3 Zakonom propisani i lični kvaliteti detektiva 10
2 Poslovi zaštite, procene i planiranja 17
3 Zakonska uređenost detektivske delatnosti 25
3.1 Detektivska delatnost u Srbiji i na Balkanu 25
3.2 Uređenost privatnog sektora 29
ZAKLJUČAK 39
LITERATURA 41
Referentni URL