Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zeleni krovovi - mogućnosti i odabir biljaka - diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Do kraja sedamdesetih godina prošlog veka, pojam zelenih krovova u Evropi odnosio se samo na intenzivne krovne vrtove. Iskustva u gajenju ovih površina u zapadnoj Evropi, tokom poslednjih 15 godina, rezultirala su mnogim otkrićima i saznanjima čija je primena dala velike rezultate u projektovanju zelenih krovova izvanrednog dizajna. Širenje ekstenzivnih krovnih vrtova rezultat je značajne promene u stavovima tokom poslednjih desetak godina. Ekološki aspekti dizajna imaju sve veći uticaj. Zahtev za nižom cenom i popularnost krovova male nosivosti išao je u pravcu ekstenzivnih zelenih krovova manje debljine, specifičnog sastava, jeftinije ugradnje i održavanja.

Evolucija vodi čoveka ka uništenju. Možemo se prepustiti toj struji i shvatiti u nekom trenutku da idemo ka katastrofi koju ne možemo da izbegnemo. Sa druge strane, možemo nešto i uraditi. To je put neagresivnog otpora kad god je to moguće. Sistem globalne destrukcije obiluje greškama i one moraju biti ispravljene kako bi se usporila negativna evolucija. Fridrich Stowaser sa nadimkom Hundertwasser (1927-2000) jedan je od prvih arhitekata koji je ukazao na značaj zelenih krovova. Zelena arhitektura bi mogla biti jedan od načina tog neagresivnog otpora. On je doživljavao prirodu kao uzvišenu realnost, izvor univerzalne harmonije. Njegovo veliko poštovanje prema prirodi javilo se u želji da je zaštiti od njenog najvećeg neprijatelja – čoveka. Hundertwasser se jasno izdvajao po svom ekološkom opredeljenju i smatrao je da izgled svake građevine treba da bude uslovljen estetskim načelima njegovih stanara. Hundertwasser-ova kuća sa travnatim krovom u Beču iz 1985. godine jeste fizički manifest povratka prirodi. Svaka slobodna površina na toj kući ispunjena je zelenilom, pre svega drvećem koje je Hundertwasser smatrao ravnopravnim stanarima.

Zeleni krov povezan je i sa njegovim izumima humus toaleta i drveća stanara. Jedan od novijih primera građevine sa zelenim krovom je Zelena citadela u Magdeburgu, završena u oktobru 2005. godine, građena prema poslednjem Hundertwasser-ovom projektu. Uprkos nazivu, kompleks je pink boje, u potpunosti je krivih linija, i sastoji se od 55 apartmana, hotela i radnji. Zeleni krovovi ne treba da predstavljaju privilegiju stanovništva ekonomski bogatih zemalja, već bi trebalo da postanu sastavni deo i redovna pojava u sistemu zelenih površina svih regiona. Ovakav tip krovova je vredan životni prostor insekata i ptica. Mikroklima oko objekta se poboljšava, jer se krov prekriven zelenilom manje zagreva. Veliki deo kišnice prvo se zadržava na krovu a zatim postepeno isparava, za razliku od ostalih krovova koji svu vodu odmah sprovode u kanalizaciju, a isparavanje preostale vode je brzo (što u kratkom vremenskom periodu stvara previsok stepen zasićenja vlagom – zaparu). Pored toga, biljni pokrivač produžava vek trajanja krovne izolacije jer štiti od velikih temperaturnih kolebanja. Međutim, zeleni krovovi jesu privilegija stanovništva zemalja sa razvijenom ekološkom svešću, kao i kulturom negovanja zelenih površina.

Ova metoda ekoremedijacije urbanih ekosistema je poznata čoveku još iz antičkih vremena. Krovovi sa negovanim rastinjem pominju se još u Starom Zavetu. Krovni vrtovi i krovne terase najpre su se pojavile na Bliskom Istoku. Viseći vrtovi su uzgajani u Asiriji i Vavilonu, u plodnim dolinama Tigra i Eufrata, a najčuveniji su Semiramidini viseći vrtovi. U Evropi se pojavlju u doba Renesanse. Sa razvojem botanike povećavao se i broj gajenih biljnih vrsta. Ukrasno bilje na krovovima negovano je i kod naroda severne Evrope – na Islandu i u Skandinaviji – u okvirima tradicionalne arhitekture. Razlog za to je termička zaštita. Krovovi koji su pokriveni tresetom i travnjacima imaju toliko dobru toplotnu izolaciju da ove građevine ne zahtevaju intenzivno grejanje čak ni pri oštroj zimi. U poslednjoj trećini dvadesetog veka uspostavljeni su osnovni principi tzv. “Zelene” arhitekture. Ovo se odnosi ne samo krovne vrtove, već i na ekstenzivne i intenzivne zelene površine na velikim zgradama, uključujući zelene fasade. Ekološki aspekti dizajna imaju sve veći uticaj na ove krovove.

Sadržaj

UVOD
1 Istorijat i klasifikacija zelenih krovova 4
2 Prednosti i mogućnosti zelenih krovova 7
2.1 Ekonomske prednosti zelenih krovova 7
2.2 Estetske prednosti zelenih krovova 8
2.3 Zeleni krovovi kao zaštita od buke 9
2.4 Odgajanje zdrave hrane 11
2.5 Uticaj na mikroklimu gradova 11
2.6 Prečišćavanje vode 12
3 Konstruisanje zelenog krova i izbor bilja 15
3.1 Krovno zelenilo 19
3.2 Ekstenzivne biljke 21
3.3 Biljke za intenzivne zelene krovove 23
4 Uštede u upotrebi i održavanju zgrade 25
4.1 Nove Smernice za projektovanje i ugradnju zelenih krovova, FLL, 2008 26
5 Pregled biljaka prema dubini supstrata 28
5.1 Dubina supstrata 4 - 6 cm 28
5.2 Dubina supstrata 6 - 12 cm 31
5.3 Dubina supstrata 10 - 15 cm 36
5.4 Dubina supstrata 15 - 20 cm 42
ZAKLJUČAK 45
LITERATURA 47
Referentni URL