Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Instrumenti plaćanja u međunarodnom poslovanju - diplomski - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Spoljnotrgovinsko poslovanje predstavlja komunikaciju sa vanjskim svijetom, odnosno prekogranični promjet roba i usluga. Za svaku zemlju je jako bitan momenat odnosa sa inozemstvom, kao vrlo značajan dio gospodarske aktivnosti svake zemlje. U savrijemenom svjetu nijedna zemlja bez obzira na svoje razvojne potencijale i uvjete nije sama sebi dovoljna, posebno ne u ekonomiji i ekonomskom razvoju. Zbog toga kažemo da su sve zemlje ekonomski upućene jedna na drugu, odnosno u stanju su međusobne uvjetovanosti i ovisnosti. Priroda ekonomskog života i ekonomske aktivnosti ruši sve prepreke-pa čak i međudržavne granice i to i onda kada su one razdvojene političkim ili nekom drugim čimbenicima. Savrijemena ekonomska teorija i praksa, međunarodnim ekonomskim odnosima i vanjskotrgovinskom poslovanju pridaju posebnu pozornost i značaj. U osnovi toga stoje ekonomski interesi država i njihova ekonomija. Iz međunarodnog gospodarskog okruženja dolaze brojni utjecaji koji su od naročitog značaja za gospodarski razvoj i tekuću ekonomsku stabilnost svake zemlje. Možemo reći da u osnovi međunarodnih ekonomskih odnosa stoje tri razloga zbog kojih zemlje pojedinačno sudjeluju u njima:
1. Razlike u uvjetima proizvodnje među zemljama i područjima svijeta
2. Opadajući troškovi proizvodnje
3. Različitost u ukusima-veća ponuda na tržištu i potpunije zadovoljavanje potreba.

Zbog toga svaka zemlja nastoji u svojoj vanjskotrgovinskoj aktivnosti iskoristi komparativne prijednosti koje ima u proizvodnji odrijeđenih proizvoda i usluga u odnosu na druge zemlje s kojima održava ekonomske odnose. Te prijednosti se ispoljavaju kao korištenje vlastitih povoljnih uvjeta za njihovu proizvodnju, niži troškovi proizvodnje, bolji kvalitet proizvoda, viši stupanj primjene tehnike i tehnologije. U krajnjem to omogućuje višu razinu produktivnosti rada i pridonosi rastu dohotka. Sve zemlje savrijemenog svijeta, manje ili više ekonomski su upućene jedna na drugu, odnosno stoje u međusobnoj ekonomskoj ovisnosti i uvjetovanosti. Danas nema apsolutno autarhičnih gospodarstvo koje bi same sebi bile dovoljne. Ni jedna državna zajednica ne podmiruje svoje materijalne potrebe isključivo svojom proizvodnjom, dio tih potreba podmiruje uvozom materijalnih dobara iz drugih zemalja, a dio vlastite proizvodnje namijenjen je zadovoljavanju potreba u inozemstvu. Ako bi se upitali zašto je to tako, moramo prije svijega ukazati na brojne čimbenike koji konkretnije obrazlažu nužnost uspostavljanja i razvijanja ekonomskih odnosa sa inozemstvom svake zemlje posebno.


Sadržaj

UVOD
1.1 Cilj rada 6
1.2 Metoda rada 6
1.3 Hipoteza od koje polazi istraživanje 7
2 Derivativni instrumenti 8
2.1 Historijat opcija 11
2.2 Opcije – terminologija i o opcijama 12
2.2.1 Elementi opcije – definicije i terminologija 16
2.3 Vrste opcija 18
2.4 Trgovanje opcijama 19
2.4.1 Call opcije - praktični primjeri s grafikom 19
3 Fjučersi 21
3.1 Klirinške kuće i vrste fjučers ugovora 24
4 Pojam međunarodnog dokumentarnog akreditiva 26
4.1 Odnosi iz međunarodnog dokumentarnog akreditiva 28
4.1.1 Osnovna pravila dokumentarnog akreditiva 29
4.1.2 Robni dokumenti 29
4.1.3 Vrste dokumentarnog akreditiva 30
5 Bankarska garancija 32
5.1 Elementi bankarske garancije 33
5.2 Pojam samostalne garancije 36
5.2.1 Osnovna pravila samostalne garancije 37
5.2.2 Indirekt garancija (kontragarancija) 37
5.2.3 Vrste samostalne garancije 38
6 Međunarodni dokumentarni INKASO 38
6.1 Pojam međunarodnog dokumentarnog INKASA 38
6.2 Sudionici i pravni odnosi u dokumentarnom INKASU 39
6.3 Funkcija dokumentarnog INKASA 39
6.4 Vrste dokumentarnog INKASA 40
7 Kreditno pismo 41
7.1 Pojam i značaj kreditnog pisma 41
7.2 Sudionici u isplati kod kreditnog pisma 41
7.2.1 Vrste kreditnog pisma 41
8 Elektronički novac 42
8.1 Čimbenici koji utječu na razvoj elektroničkog novca 47
8.2 Značajke e-novca 48
ZAKLJUČAK 51
LITERATURA 53
Referentni URL