Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izravna inozemna ulaganja grupe zemalja nafte - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Globalizacija i regionalizacija međunarodne ekonomije učinila je poticaje inozemnim izravnim ulaganjima zanimljivijima i važnijima državama. Trgovinska liberalizacija dovela je do pojačane integracije tržišta i smanjila važnost veličine tržišta kao jedne od determinanti lokacije investicija. U tim se uvjetima čak i male zemlje mogu natjecati za ulaganja ukoliko mogu osigurati dovoljno atraktivan paket poticaja. Činjenica da sve više zemalja potiče inozemna ulaganja, još je jedan važan razlog zašto se sve više i više zemalja uključuje u poticanje ulaganja, odakle i proizlazi sve veća konkurencija među njima i borba zatakva ulaganja.

Nositelji inozemnih izravnih ulaganja većinom su multinacionalne tvrtke. Inozemne multinacionalne tvrtke mogu: doprinijeti efikasnosti poslovanja u nekoj zemlji, uvođenju know how-a demonstrirajući nove tehnologije i obrazujući radnike koji se kasnije zapošljavaju u lokalnim poduzećima, srušiti monopole i stimulirati konkurenciju i efikasnost te natjerati lokalna poduzeća da povećaju svoje menadžerske napore. Među najčešćim su investitorima proizvođači automobila, farmaceutska poduzeća i proizvođači čipova. Multinacionalne tvrtke su najčešće privučene u neku zemlju veličinom tržišta, razinom realnog dohotka, razinom obrazovanja radnika, dostupnošću infrastrukture i drugih resursa koji utječu na ostvarivanje efikasne specijalizacije proizvodnje, političkom i makroekonomskom stabilnošću i sl. Međutim, ovi faktori igraju ulogu ukoliko se radi o inozemnim izravnim ulaganjima koje nastaju isključivo zbog veličine tržišta, dok strani investitori koji traže izvoznu bazu, manje su fokusirani na lokalnu veličinu tržišta i više ih zanima relativni trošak proizvodnje. Očekujući da bi prisutnost multinacionalnih tvrtki podigla zaposlenost, izvoz, prihod od poreza ili prelijevanje znanja u domaća poduzeća, zemlje su diljem svijeta smanjile barijere ulasku inozemnog kapitala i otvorile su se inozemnim ulaganjima. Sve veći broj zemalja nudi različite oblike poticaja ulaganjima kako bi ohrabrile inozemna poduzeća na investiranje u njihovu zemlju. Poticaji uključuju fiskalne poticaje poput poreznih olakšica, financijske poticaje poput dotacija i preferencijalnih zajmova multinacionalnim tvrtkama kao i poticajne mjere poput ulaganja u infrastrukturu, ponekad čak i davanje monopolskih prava.

Sadržaj

UVOD
1 IZRAVNA INOZEMNA ULAGANJA– POJAM I ZNAČAJ 4
1.1 Povijesni razvoj FDI 5
1.1.1 Početni period prije 1880. godine 5
1.1.2 Tijekovi FDI posle 1990. godine 8
1.2 Determinante kretanja FDI 13
1.2.1 Tendencije inozemnih direktnih investicija 18
1.3 Osnovni faktori međunarodnog kretanja kapitala 19
1.3.1 Oblici međunarodnog kretanja kapitala 19
1.3.2 FDI i privatizacija 22
1.4 Vrste i kategorije inozemnog ulaganja 27
1.5 Poticaji ulaganjima i konkurencija među zemljama - pozitivni i negativni efekti 31
2 IZRAVNA ULAGANJA GRUPE ZEMALJA NAFTA-e 32
2.1 NAFTA – Sjevrnoamerički sporazum SAD, Kanade i Meksika 33
2.2 Multilateralna vanjskotrgovinska politika NAFTA 39
ZAKLJUČAK 40
LITERATURA 42
Referentni URL