Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Distributivne inovacije - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

"Jedna od karakteristika koju mnogi dovode u vezu sa preduzetništvom je inovacija. Ljudi pronađu bolji način da se posao uradi ili bolju "zamku" i koriste inovaciju kao osnovnu ideju za novi posao. Ovo je najčešći oblik preduzetništva, i videli smo bezbroj takvih primera u istoriji biznisa"

Uspešnost upravljanja inovacijama danas predstavlja jedan od osnovnih faktora razvoja i konkurentnosti preduzeća. Pokazuje se da je inovativnost neophodan uslov revitalizacije u slučajevima opadanja pokazatelja uspešnosti poslovanja, odnosno, povratka u fazu novog preduzetničkog poduhvata i razvoja preduzeća.

Preduzetništvo postaje posebno važno i odlučujuće u društvima koja se nalaze pred velikim i značajnim promenama. To se može objasniti "organskom potrebom" za "strukturnom formulom "razvoja društva u razdoblju tehnoloških, ekonomskih, političkih, kulturnih, institucionalnih i idejnih promena. Te procese vode određeni ljudi koji se ponašaju na specifičan način i koji imaju specifičan sistem vrednosti.

Savremeno preduzetništvo se pojavljuje kao dinamična razvojna kombinacija ideja, talenta, kapitala, znanja i rizika. Ono je novi sociokulturni fenomen koji omogućuje ostvarenje sposobnosti ljudi u ekonomskoj sferi. Stoga je ishodište preduzetničke funkcije ljudski kapital( human capital) jer je u stvarnosti svaki čovek potencijalni preduzetnik. NJegova uspešnost ili neuspešnost, pored njegovih individualnih sposobnosti i poslovne sreće , prvenstevno će zavisiti od njegovog šireg okruženja (društva) i užeg (preduzeća).


Sadržaj

UVOD
1 INOVACIJE 2
1.1 Pojam inovacija 2
1.1.1 Inovacije zasnovane na znanju 3
1.2 Upravljanje inovacijama 5
1.2.1 Osnovni elementi upravljanja inovacijama 5
1.2.2 Modeli inovacionih procesa 7
1.3 Izvori znanja i inovacija 8
1.3.1 Vrste i podijela inovacija 9
1.3.2 Inovacije u oblasti proizvodnje 10
2 DISTRIBUTIVNE INOVACIJE 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 13
Referentni URL