Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Žene u korporativnom preduzetništvu - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Mnogi ljudi započinju vlastito poslovanje i rade sami za sebe. Oni se nazivaju preduzetnicima. Preduzetnici su najčešće oboje, i vlasnici i zaposleni . O preduzetniku se obično misli da je to osoba koja je u stanju da prepozna povoljnu priliku i iskoristi je za pokretanje novog poslovanja, dok drugi to nisu u stanju. Ekonomist J. Timmons napisao je u svojoj knjizi: „Umešan preduzetnik može oblikovati i kreirati povoljnu priliku dok ostali i ne vide, odnosno vide je prerano ili prekasno."

Reč preduzetnik prvi je put bila korištena u Francuskoj u 17. veku. Richard Cantillon je u Raspravi o naravi trgovine (1725) preduzetnike prikazao kao zakupnike zemljišta, trgovce, manufakturiste, graditelje itd., ali i lekare, slikare i advokate, naglašavajući neizvesnost i rizik u njihovom poslovanju.

Preduzetništvo se razvijalo u drugom razdoblju. Danas se podrazumeva da posebno komparativno preduzetništvo (individualni i korporacijsko) potiče iz novijeg vremena, a njegovi koreni se već nalaze u XII i XV veku. Posebni tipovi preduzetništva su se formirali kroz istoriju, zavisno od stepena razvoja proizvodnih snaga i društvenih odnosa. Gledano sa istorijskog aspekta preduzetništvo se moglo svrstati u šest kategorija:
1. Preduzetništvo gusara;
2. Preduzetništvo feudalaca;
3. Preduzetništvo državnih činovnika;
4. Preduzetništvo špekulanata;
5. Preduzetništvo trgovaca;
6. Preduzetništvo zanatlija i druguh proizvođača.Sadržaj

UVOD
1.1 Cilj rada 3
1.2 Predmet istraživanja 4
1.3 Naučne metode korištene u radu 4
2 KORPORATIVNO PREDUZETNIŠTVO 5
2.1 Uloga korporativnog preduzetništva u savremenom poslovanju 5
2.2 Istraživanje primene korporativnog preduzetništva u domaćim preduzećima 7
2.3 Smernice za unapređenje poslovanja domaćih preduzeća po osnovu implementacije koncepta korporativnog preduzetništva 9
3 MODELI I TRENDOVI RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U BRZORASTUĆIM EKONOMIJAMA 11
3.1 Osvrt na trendove i razvoj ženskog preduzetništva 13
3.2 Žena menadžer 14
3.2.1 „Soft menadžment“ 15
3.2.2 Prednosti žena menadžera 15
3.2.3 Žena i karijera 16
3.2.4 Ženski i muški stil upravljanja 18
3.3 Žensko preduzetništvo u zemljama u tranziciji 19
3.4 Motivi za razvoj ženskog preduzetništva 21
4 PREPREKE ZA RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA 22
4.1 Finansiranje 23
4.2 Marketing 24
4.3 Obrazovanje 24
4.4 Tehnologija i inovacije 25
4.5 Tradicionalno vaspitanje 25
4.6 Posao i porodica 25
5 PODSTICAJI I PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU 26
5.1 Uspostavljanje veza 27
5.2 Politika za podsticaj ženskom preduzetništvu 27
6 DOBRE PRAKSE NEKIH ZEMALJA 28
6.1 Agencija za žensko preduzetništvo, Finska (Women's Enterprise Agency) 29
6.2 Poslovni centar za žene, Austrija (Business Women Centre) 29
6.3 Program za podsticanje ženskog preduzetništva, Grčka ('Reinforcement of Female Entrepreneurship' Programme) 30
6.4 Garantni fond za žene, Francuska (Guarantee Fund For Women) 30
6.5 Prodavnica osnivanja biznisa, Italija (Enterprise Creation Shop) 31
6.6 Žene u fokusu, Norveška (Women in Focus) 31
6.7 Online kurs za žene koje osnivaju biznis, Nemačka (On Line Course for Female Enterprise Starters) 32
6.8 Žene u mreži, UK (Women into the Network) 32
7 UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA ŽENA KROZ PREDUZETNIŠTVO PREDUZETNICE I PREDUZETNIŠTVO 33
8 SAVREMENI SVET I PREDUZETNIŠTVO 34
8.1 Preduzetništvo u praksi 35
8.2 Uspešno pokretanje biznisa 37
8.2.1 Poslovna prilika 37
8.2.2 Analiza tržišta 38
8.2.3 Marketing orijentacija 40
ZAKLJUČAK 44
LITERATURA 45
Referentni URL