Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Knjiga Sofijin svijet
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Prvo poglavlje ovog diplomskog rada je uvod u problematiku filozofije, njezin nastanak i razvoj. U ovom dijelu rada je opisana ciljna grupa, odnosno kome je namijenjen ovaj diplomski rad i tko bi mogao biti budući čitatelj. Spominje se i personalna motivacija autora kojom se vodio u izboru teme, kao i cilj rada.

Drugo poglavlje rada sadrži subjektivnu i objektivnu analizu samog romana, pregled stručnih komentara i kritika. Pregled se izvodi na osnovu analize dostupnih izvora (časopisa, zbornika konferencija, poglavlja u knjigama, izvora na Internetu, personalnim komunikacijama sa ljudima sa značajnim referencama u predmetnoj oblasti). .......

SADRŽAJ:

SADRŽAJ 2
1 Uvodne napomene 4
1.1 Cilj rada 6
1.2 Ciljna grupa 6
1.3 Personalna motivacija 6
1.4 Ključne riječi 6
1.5 Kratak pregled sadržaja poglavlja 6
2 Roman o historiji filozofije 8
3 O potrazi, čuđenju i shvaćanju 11
4 Gaarderova filozofkinja 16
5 Filozofski pristup profesora Josteina Gaardera 20
Referentni URL