Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Muhamedov zivot i ucenje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Komunikacija, kultura i religija su tri najbitnija obeležja ljudskog života. Preko njih on dobija punoću, važnost, svrhu. Sa njima humanost dobija smisao, a društveni licni odnosi značaj. Kultura životu daje mesto trajanja, sadržinu i smisao bića, dok mu komunikacija daje razlog postojanja, povezujući ga sa svetom spolja i iznutra, sa vremenom i prostorom, a religija je pokušaj da se u životu nadju značenja i vrednosti.

Bog Jevreja, hrišćana i muslimana je Bog koji – u nekom smislu – govori. NJegova reč je presudna u sve tri vere. Reč Boga oblikovala je istoriju svake kulture.

Mali broj ljudi poznaje vere drugačije od one koju je prihvatio i odbacuje ih iako nije svetan njihove vrednosti i različitosti, bolje rečeno, sličnosti. Iz tog razloga prikazaću islam kao religiju, Proroka Muhameda i nastanak zajednice vernika, spoznaju Boga kod muslimana i njihovo prihvatanje i poštovanje sune, i najbitniije, poštovanje stubova vere i stubova islama. Smatram da je islamska umetnost najinteresantnija zbog neikoničnosti i zato ću prikazati i neke njene odlike i najznačajnija kulturna stvaralaštva i arhitekturu.....

MUHAMEDOV ŽIVOT I UČENJE

Muhamed (pravo ime-Muttalib Ibn Hashim Abu al-Qasim Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abd al) je rođen 12. aprila 571. godine nove ere u okolini Meke u plemenu Kurejš. NJegov otac Abdulah je već ranije umro pa je Muhamed ostao samo sa majkom i dedom. Kao mali, živeo je van grada u pustinji, kao što je tad bio običaj u Arabiji. Kada je imao šest godina, majka mu je umrla, a samo dve godine kasnije umro mu je i deda. NJegov stric, mlađi brat od njegovog oca Abu Talib ga je onda prihvatio i Muhamed je tada počeo da živi sa njim. S njim je još kao dečak putovao u Siriju i tamo upoznao neke elemente hrišćanske vere. Oko dvadesete godine života stupio je u službu bogate trgovačke udovice Hatidže, pa je s njenim karavanima po svojoj prilici još dva puta boravio u Siriji. Stupivši u brak sa Hatidžom (koja je bila desetak godina starija od njega), Muhamed se oslobodio materijalnih briga i mogao se posvetiti dokolici i razmišljanju.......

SADRŽAJ:

UVOD 3
1 Muhamedov život i učenje 4
2 izvori islama 7
2.1 PET STUBOVA ISLAMA 7
2.2 ŠEST STUBOVA VERE 8
3 ISTORIJA KURANA 9
3.1 SADRŽAJ KURANA 12
4 HADIS 14
5 SLUŽBENI DOKUMENTI 15
ZAKLJUČAK 16
KORISCENA LITERATURA 17
Referentni URL