Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kvantitativne metode istraživanja - SPSS statistika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

1 UVOD 3
1.1 Analiza rezultata 3
1.2 Izraženost osnovnih varijabli istraživanja 5
1.3 Ukrštanja 13
1.4 Analiza 16UVOD

Istraživanje zadovoljstva korisnika uslugama Savetovališta za djabetes Opšte bolnice Pančevo. Cilj rada je sledeći:
1. Proceniti stepen zadovoljstva korisnika usluga Savetovališta za dijabetes Opšte bolnice Pančevo;
2. Utvrditi od čega zavisi stepen zadovoljstva korisnika;
3. Ustanoviti kvalitet odnosa između medicinskog osoblja i pacijenata;
4. Proceniti i utvrditi u kojoj meri medicinska sestra i tehničar učestvuje u prvoj pomoći i sestrinskim intervencijama u tretmanu bolesnika sa dijabetes melitus u hospitalnim i vanhospitalnim uslovima.
5. Proceniti u kojoj meri su pacijenti zadovoljni organizacijom i rukovođenjem.
6. Proceniti potrebe za kontinuiranom edukacijom medicinskih sestara i tehničara
7. Proceniti u kojoj meri i koji postupak može poboljšati uslugu koju pruža medicinsko osoblje obolelima od dijabetes melitus.

Instrument istraživanja: Anketni upitnik - za pacijente obolele od dijabetes melitusa kroz tehniku anketiranja. On sadrži 20 pitanja sa četiri ponuđena odgovora, a za poslednje pitanje sam ostavila prazan prostor za odgovor.
Populacija i uzorak: Populaciju i uzorak u ovom istraživanju čini 50 pacijenata Doma Zdravlja "Novi Beograd", koji su čekajući u čekaonici u Savetovalištu za dijabetes odgovarali na pitanja u anketi. 47 pacijenata su sami popunili upitnik, dok je autor rada asistirao kod tri upitnika jer su dva pacijenta imala probleme sa vidom, dok je treći imao problema sa desnom rukom i dešnjak je (pacijent nije mogao sam da drži olovku).
Vreme i mesto istraživanja: Istraživanje je obavljeno u savetovalištu za dijabetes Opšte bolnice Pančevo, od 01.06.2011 - 23.06.2011 godine.
Upitnik za pacijente: Upitnik sadrži 20 pitanja i ponuđena četiri odgovora.
Referentni URL