Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Religija i znanost
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Za većinu osoba religija je organizirani sustav vjerovanja i bogoslužja koje stavljaju Boga u središte. Za neke druge pak religija označava vjerovanje u veći broj bogova a postoje i osobe koje ne posjeduju neku tradicionalnu vjeru ili religiju već prakticiraju neku vrst vjerovanja na svoj osobni način, nevezano od organiziranih religija. Ipak većina zemaljskog stanovništva vjeruje da je nekakva vrhunaravna sila utjecala na stvaranje svijeta i da ima bar donekle utjecaj i na život pojedinaca. Svaka religija podrazumijeva više ili manje jednostavno učenje koje se odnosi na svrhu i podrijetlo svega postojećeg.
Znanost je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama Hilary Putnam, jedan od najutjecajnijih filozofa znanosti u 20. stoljeću, definirao je znanost na sledeći način: "Ne vjerujem da u našoj kulturi odista postoji slaganje o tome što jest znanost a što nije".
Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem. Također, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju.
Međutim, u nastavku rada nećemo govoriti o religiji i znanosti pojedinačno, već u kontekstu njihove veze točnije, odnosa religije i znanosti....

Religija i znanost

Odnos između znanosti i religije kroz povijest se značajno mijenjao. Rasprava o njemu možda je čak umjetno stvorena budući da je taj odnos vjerojatno ovisio o:
- pojedincima,
- pojedinim zajednicama i
- kulturnom kontekstu, što poopćavanja čini potpuno besmislenima.
Uticaj znanosti i religije je posvuda. Velike religije uvjeravaju da iza prividnog kaosa i katastrofe postoji dublja, zbiljskija božanska sfera koja je naš pravi dom. Znanost izvještava da iza kaosa postoje samo besmisleni, nepromjenjivi zakoni prirode.
Postavlja se pitanje kako pomiriti ove dvije velike sile - koje zajedno oblikuju naše živote, naše kulture, i naš planet. Ovaj izazov i dalje ostaje jedno od velikih intelektualnih, društvenih i duhovnih izazova našeg vremena.
Mali je broj perspektiva koje se čine toliko sukobljenima kao one znanosti i religije, koje ponekad čak nastoje jedna drugoj potpuno poricati legitimnost. Prema nekim fundamentalisti znanost i tehnologija jesu uništiteljima religijskih vrijednosti, dok se neki znanstvenici rugaju religiji i smatraju je primitivnom reliktom psihološke i društvene nezrelosti.......

S A D R Ž A J:

UVOD 3
1 Religija i znanost 3
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7Referentni URL