Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Narodna Republika Kina
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz geografije.

Narodna Republika Kina, poznatija samo kao Kina ili kao kontinentalna Kina, je država u istočnoj Aziji. Narodna Republika Kina ima obalu od 14.500 km i graniči se sa (smer kazaljke sata, od istoka ka severu) Vijetnamom, Laosom, Mijanmarom, Indijom, Butanom, Nepalom, Pakistanom, Afganistanom, Tadžikistanom, Kirgizijom, Kazahstanom, Rusijom, Mongolijom i Severnom Korejom. Glavni grad je Peking.
Narodna Republika Kina je četvrta po veličini zemalja u svetu sa površinom preko 9,6 miliona km², kao i najmnogoljudnija zemlja sveta sa oko 1,3 milijarde stanovnika, što je oko 20% od ukupnog broja stanovnika na svetu.
Narodna Republika Kina ima stalno mesto u savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kina je četvrta najveća ekonomija sveta, kao i najveći uvoznik i izvoznik roba i usluga. Zbog velikog razvoja i rasta troškova vojske, kao i sve većeg povećanja broja stanovnika, na Narodnu Republiku Kinu se gleda kao na buduću supersilu sveta.

Svestka baština

Kina je zemlja sa veoma dugom istorijom, sjajnom civilizacijom i predivnim predelima. Još pre 400.000 do 1.000.000 godina primitivni ljudi, uključujući Yuanmou čoveka, Lantian čoveka i pekinškog čoveka, su živeli na tlu današnje Kine. Zapisana istorija Kine počinje u pradavnom 21. veku pre nove ere, kada je ustoličena prva kineska dinastija - Xia dinastija. Daleke 221. godine pre nove ere Shi Huang Di (259-210.g.p.n.e), prvi imperator dinastije Qin, je učinio kraj vlasteli koja je podelila zemlju za vreme Perioda Zaraćenih Država (475-221.g.p.n.e.) i osnovao dinastiju Qin, prvu centalizovanu autokratsku feudalnu imperiju u Kini. Od dinastije Qin do osnivanja Republike Kine 1912. godine dinastije su se smenjivale: Han (206.g. pre n.e. - 220.g. posle n.e.), period Tri Kraljevstva ( 220-280.g.), Jin dinastija (265-420.g.), Severno i Južno carstvo (420-581.g.), Sui dinastija (581-618.g.), Tang dinastija (618-907.g.), period Pet dinastija (907-960.g.), Song dinastija (960-1279.g.), Yuan dinastija (1271-1368.g.), Ming dinastija (1368-1644.g.) i Qing dinastija (1644-1911). Kako se kineska civilizacija razvijala tako je izgrađeno mnogo prelepih građevina i istorijskih spomenika od kojih još mnoga krase ovu drevnu zemlju. Veličanstveni stari arhitektonski kompleksi i veliki broj istorijskih ostataka čine važnu osnovu za proučavanje kineske kulture i istorije. Kina se prostire na 9,6 miliona kvadratnih kilometara, na dalekom istoku Azije, i zapadnoj obali Pacifika. Ima raznolike prirodne i geografske uslove, planinaske masive i reke bogate su florom i faunom. Izuzetni geografski uslovi su stvorili jedinstvene panorame koje oduševljavaju Kineze i mnoge posetioce iz inostranstva. Kineska duga istorija je ostavila za sobom mnoštvo kulturne i prirodne baštine na dobrobit kineskog naroda a i ostatka sveta. Danas je međutim, ova kuturna i prirodna baština ugrožena u smislu daljeg opstanka, kako zbog svoje starosti tako i zbog naglih promena društvenih i ekonomskih uslova. Kina, kao i ostale države sveta, pokušava da nađe način da svoju baštinu sačuva.
Kina je prišla 1985. godine Konvenciji za očuvanje i zaštitu svetske kulturne i prirodne baštine ( skraćeno World Heritage Convention ). Od 1987. godine do 2001. godine UNESCO JE prihvatio 27 lokacija u Kini kao svetsku kulturnu i prirodnu baštinu.

Jezik

Mandarinski jezik se najčešće koristi u modernoj kini. To je jedan od pet radnih jezika imenovanih od strane Ujedinjenih Nacija. Većina od 55 drugih etničkih skupina imaju vlastite jezike. Postoje i mnogi dijalekti oko zemlje. Kao pisani jezik, kineski je korišćen 6000 godina.

Religija

Kina je multi-verska država, gde se praktikovao Taoizam, Budizam, Islam i Hrišćanstvo. Sloboda vere je vladina politika, i normalno verske aktivnosti su zaštićene Ustavom.

Populacija

Kina je najnaseljenija zemlja u svetu. Na kraju 1999, bilo je 1259,09 miliona ljudi, oko 22% od ukupne svetske populacije. Ova brojka ne uključuje mnoge kineye u Hong Kong Special Administrative Region,Tajvan provinciji i Makao Special Administrative Region. Gustina stanovništva u Kini je 130 ljudi po km². Medjutim, ovo stanovništvo je neravnomerno rasporedjeno. Duž istočne obale, gusto je naseljeno više od 400 ljudi po km², u središnjem području, oko 200, a u retko naseljenim platoima na zapadu ima manje od 10 ljudi po km². Populacija u gradovima i naseljima čini 30,4%, I u ruralnim područjima, 69,6%. Muško stanovništvo čini 50,8%, a žensko stanovništvo 49,2%. Ljudi 14 godina ili mlađi čine 25,7%, 15-64 godina, 67,6%, a onih 65 ili više, 6,7%.

Etničke grupe

Kina je više-rasna zemlja s 56 etničkih skupina. U dugoj stazi njenog razvoja, sve nacionalnosti su pristupile u nastojanju da stvore velike kulture koje predstavlja Kina.

Osim Han nacionalnosti, drugih 55 etničkih skupina, sa ukupno više od 96,5 miliona ljudi, čine 8,04% od ukupnog stanovništva. Oni, sa više od milion ljudi su: Zhuang, Hui, Uyghur, Yi, Miao, Manchu, Tibetan, mongolski, Tujia, Bouyei, Korejski, Dong, Arafatu I ove godine zabranjen, Bai i Hani.

Ustav garantuje svim ne-Han grupama, određene skupine nacionalnih prava i povlastice, kao što su jedno-dete-politika, niže zahtjeve za ulazak u akademske koledže i univerzitete, poreske olakšice I državne subvencije.
Referentni URL