Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektricni potencijal i ponasanje dielektika i metala u el polju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije , ekologije, fizike i hemije.

Elektricno polje moze u svakoj tacki da se opise pomocu vektora velicine polja E. Ako znamo vector E u nekoj tacki polja, je F = ∆Q E. Prema tome moze se reci da vekror E opisuje osobinu elektricnog polja da na opterecenje koja su u njemu deluje silom.
Postoji jos jedan nacin opisivanja elektricnog polja, za koji je u svim tackama polja potrebno poznavati samo jednu skalarnu velicinu, tzv. potencijal. Posto su sa matematicke strane gledista skalarne velicine prostije od vektorskih, ovaj novi nacin opisivanja polja je matematicki jednostavniji od opisivanja pomocu vektora E. Osim toga, vekror E je lako odrediti ako je potencijal poznat u svim tackama polja.
Da bismo mogli definisati potencijal elektricnog polja, moramo se prvo osvrnuti na rad elektricnih sila pri pomeranju probnog opterecenja iz jedne tacke polja u drugu.

Zakon odrzanja energije i njegova primena na elektrostaticko polje

Elektricna energija se moze pretvarati iz jednog oblika u drugi. Cinjenica da se energija ne moze stvarati vec samo ,,odrzavati” (tj. prelaziti iz jednog oblika u drugi) naziva se zakon odrzanja energije.
Koliki ce rad izvrsiti sile polja ako opterecenje ∆Q predje ovu zatvorenu putanju AaBbA? Na nekim delovima putanje sile polja ce ubrzavati opterecenje ∆Q, a na nekim ce ga usporavati. Tamo gde je ugao izmedju vektora E I dl manji od rad sila polja je pozitivan, sto znaci da sile polja ubrzavaju opterecenje. Tamo gde je taj ugao veci od rad elektricnih sila je negativan, sto znaci da elektricne sile usporavaju opterecenje, tj. da se kretanje moze vrsiti samo pod dejstvom neke mehanicke sile. Kada opterecenje ∆Q obidje celu putanju I vrati se u tacku A ceo sistem je isti kao pre polaska opterecenja iz tacke A. energija sadrzana u sisitemu takodje mora biti ista kao pre. Znaci rad sila elektricnog polja po bilo kojoj zatvorenoj putanji je jednak nuli.

U matematickom obliku to izgleda ovako

∆Q • ∆l = 0

Homogeno elektricno polje – predstavlja elektricno polje u kome je vektor jacine polja u svim tackama istog intenziteta , pravca i smera.homogeno elektricno polje moze se ostvariti samo u ogranicenom delu prostora....
Referentni URL