Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Simptomi i znaci bolesti u oboljenjima organa za varenje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

Dva najčešća simptoma bolesti jednjaka su disfagija (otežano gutanje) i bol u ezofagusu. Drugi simptomi, koji se javljaju u bolestima jednjaka, nisu specifični, jer se mogu javiti i u bolestima želuca, pankreasa i dr. To su gorušica ili pirozis, podrigivanje (erructatio), stucanje (singultus), regurgitacija i ruminacija (mericizam).

Disfagija je smetnja u prolazu hrane iz ždrela do želuca. Uzroci disfagije su funkcioni (spazmi) ili organski (stenoze). Treći uzrok disfagije je atrofija zida jednjaka. Disfagija, funkcionalna ili organska, razvija se postepeno. U slučaju spastičke (funkcione) disfagije bolesnici se žale da vodu i tečnu hranu teže gutaju nego čvrstu. Isto je i u ahalaziji (nemogućnost otvaranja završnog dela jednjaka zbog nedostatka ili oštećenja ganglija pleksusa myentericusa Auerbachi tako da se peristaltičke kontrakcije gornjeg dela jednjaka ne prenose na donji deo jednjaka). Međutim, u karcinomu jednjaka, bolesnik primećuje da čvrstu hranu sve teže guta, dok tečnu hranu uzima bez velikih teškoća.

Bol u ezofagusu se javlja na mestu na kome se nalazi prepreka. Jači ezofagusni bol se širi u ramena i leđa, a nekad i u vilice, slično stenokardiji u koronarnoj bolesti. Razlika je u tome što se bol u pektoralnoj angini izaziva zamorom ili uzbuđenjem, a ezofagusni bol unošenjem hrane. Sluznica jednjaka je neosetljiva na dodir hrane sve dok je normalna. Međutim, ako je hiperemična ili ako postoje ulceracije na njoj, tada prolazak hrane može izazvati bol. Najjači bolovi u predelu jednjaka javljaju se u peptičkom ulkusu jednjaka, u malignim tumorima jednjaka, u hijatusnoj herniji i u slučaju divertikuluma jednjaka i deverttikulitisa.
Referentni URL