Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tehnološki pristup mlekare “Lazar”
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Po planu i programu moje škole, ove godine sam obavila stručnu praksu u dva preduzeća i to u Društvo “Mia” u Blacu, gde sam provela jednu nedelju i u mlekari “Lazar”, gde sam provela dve nedelje. Sobzirom da sam više vremena provela u mlekari odlučila sam da ona bude tema mog seminarskog rada.
Svrha ovog seminarskog rada jeste upravo želja da sva svoja znanja vezana za proizvodnju jednog od najuspešnijeg preduzeća na našim prostorima prenesem na vas. U nastavku opisaću vam kako je nastala mlekara“ Lazar “, tehnološki pristup proizvodnje, planiranje i pripremu proizvodnje, primenu računara u proizvodnji mlekare, njen informacioni sistem, model proizvodnje i na kraju ću izvesti zaključke.

Nastanak mlekare “Lazar”

Preduzeće za otkup i preradu mleka i trgovinu, mlekara “Lazar” d.o.o. postoji još od 1993. To je bila trgovinska firma koja se bavila prodajom mešovite robe i zapošljavala je dva radnika. 1998 godine doneta je odluka o proširenju delatnosti za otkup i preradu mleka kao i proizvodnju mlečnih proizvoda. Razlog za to je bila zdrava ekološka sredina u kojoj živimo. Planirani kapacitet bio je 1000 litara dnevne prerade mleka. 1999. Mlekara “Lazar” je počela sa radom. Primarni proizvod je bio “Blački kačkavalj, koji je zadržao tu ulogu do dana današnjeg.
Odgovarajući zahtevima tržišta, koristeći najsavremeniju tehnologiju do sada mlekara “Lazar” je napravila još dvadesetak novih proizvoda: jogurt, pasterizovano mleko, kačkavalj, sitan sir, feta sir, krem sirevi, paprika u pavlaci, maslac. Svi proizvodi podležu kontroli laboratorije mlekare “Lazar” kao i kontroli laboratorije Veterinarskog Instituta iz Niša.
Od 2003. mlekara “Lazar” je kupila društveno preduzeće “Napredak” koje je otišlo u stečaj. Zgradu površine 1500m2 vlasnik ove mlekare, Milan Vidojević uspeo je da renovira i adaptira za mlekarsku delatnost. U novom objektu sada dnevno se prerađuje više od 30000 litara svežeg mleka, a kapaciteti su 40000 litara mleka. Broj zaposlenih u ovom preduzeću je višestruko povećan, kao i broj kooperanata u selima. Mlekara “Lazar” trenutno ostvaruje saradnju sa preko 1200 proizvođača na terenu. Mlekara otkupljuje mleko iz Topličkog i Rasinskog okruga, koje se odlikuje visokim kvalitetom, kao i sadržajem mlečne masti i suve materije, pošto je proizvedeno sa ekološkog područja koje se oslanja na obronke planine Kopaonik i Jastrebac.
Mlekara najveći akcenat stavlja na povećanje količine sirovog mleka, kao i na očuvanje stočnog fonda. U saradnji sa Privrednom komorom i drugim institucijama, mlekara pokušava da poboljša uslove života na selu i utiče da mladi ostanu u njima. Proizvedena roba se distribuira u maloprodajama i velikoprodajama u našoj zemlji, a sobzirom da mlekara ima dozvolu za izvoz, ona izvozi u Hrvatsku, Makedoniju i Crnu Goru.

U okviru firme doo “Lazar” postoje 19 malih objekata, od kojih su petnaest u Nišu, dve u Prokuplju i dve u Blacu. Mlekara “Lazar” trenutno zapošljava 83 radnika. Mlekara “Lazar” je 2006 i 2007. uvezla oko 200 visoko mlečnih krava iz Austrije.
2006 godine kao doprinos što boljem kvalitetu proizvoda, mlekara je zadovoljavala uslove i dobila sertifikat NASSR i ISO 9000/2000 standard.

Tehnološki postupak proizvodnje, planiranje i priprema proizvodnje

Menadžment proizvodnje mlekare “Lazar”obuhvata više naučnih disciplina i njihovih delova, kao što su: proizvodni sistem, planiranje proizvodnje, logistika, upravljanje kvalitetom, upravljanje projektima, računarska integrisana proizvodnja i dr. Stručnjaci menadžmenta proizvodnje mlekare koriste metode i tehnike rada, kao i znanja iz svih navedenih disciplinai onih disciplina koje se dotiču mendžmenta proizvodnje. Uloga menadžmenta proizvodnje se sastoji u adekvatnom izvršenju svih aktivnosti iz postupka projektovanja radnih sistema.
Planiranje proizvodnje je složen zadatak čiji je cilj da se pokaže koja se količina i asortiman proizvoda može izraditi u proizvodnom sistemu. Pri tome je važno istaći maksimalno iskorišćenje kvaliteta i maksimalno zadovoljenje potreba tržišta. Plan koji se najčešće koristi u svim proizvodnim preduzećima, pa i mlekari “Lazar” jeste godišnji plan kao deo dugoročnog plana. NJegova izrada zasniva se na osnovu plana prodaje proizvoda po količini, asortimanu i kvalitetu kao posledica istraživanja tržištai dugogodišnjeg iskustva.
Godišnji plan mlekara razrađuje dinamički po kvartalima i mesecima i on sadrži sledeće elemente:
Referentni URL