Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i podela obrtnih sredstava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

UVOD

Obrtna sredstva stalno menjaju svoj oblik i po pravilu nikad nemaju jedan oblik. Ona su u odredjenom trenutku u obliku sirovina, poluproizvoda, pomoćnih i pogonskih materijala, gotovih proizvoda, novca, potraživanja i dr., stalno kruže i transformišu svoj oblik.

Analogno važi i za slučajeve kada je reč o vršenju usluga. Obrtna sredstva čine deo poslovnih sredstava, a koja se za razliku od osnovnih sredstava mogu u nepromenjenom obliku samo jednom koristiti. Ona se ne troše postepeno kao osnovna sredstva, nego jednokratnom upotrebom.

Privredna organizacija dužna je da obrtna sredstva upotrebljava pažnjom dobrog privrednika, bez obzira na koji su način ona obrazovana. Obrtna sredstva koja se ne unose u poslovni fond privredna organizacija ne može da koristi za plaćanje obaveza u vezi sa sticanjem osnovnih sredstava.

Sadržaj

1 UVOD 2
2 OBRTNA SREDSTVA 2
3 OBRTNA SREDSTVA U MATERIJALNOM OBLIKU 7
3.1 Zalihe materijala 8
3.2 Zalihe nedovršene proizvodnje 9
3.3 Zalihe gotovih proizvoda 9
4 OBRTNA SREDSTVA U OBLIKU PRAVA I RAZGRANIČENIH TROŠKOVA 9
5 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 10
6 OBRTNA SREDSTVA U OBLIKU NOVCA 10
6.1 Koeficijent obrta kao pokazatelj cirkulacije obrtnih sredstava 12
6.2 Kruženje obrtnih sredstava 12
7 ZAKLJUČAK 14
8 LITERATURA 15
Referentni URL