Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primena statističkih metoda u analizi konzumacije piva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Pivo je blago alkoholno piće i proizvodi se od ječmenog slada, tj. isklijalog ječma. Pivo je jedno od najstarijih pića poznatih čoveku. Kada je tačno nastalo teško je utvrditi. Prvi pisani tragovi o pivu datiraju iz perioda 6000 godina pre nove ere i potiču od Sumera Kralj Hamurabi uvrstio ga je u svoj zakonik, faraoni su ga nosili sa sobom na svom putu u zagrobni život, pili su ga Stari Grci i Rimljani…Tokom srednjeg veka umeće spravljanja piva negovali su kaluđeri.
Poznati statističar Gosset, koji je formilisao Studentov t-raspored, je u pokušaju da poboljša kvalitet piva u pivari u kojoj je radio, koristio t-test za određivanje najbolje vrste ječma
Danas se svakoga minuta u svetu popije skoro 6 miliona litara piva.
Sve veća popularnost piva, kako među mladima tako i među starijima, motivisala je moje istraživanje o konzumaciji piva među građanima Niša. Metodom slučajnog izbora i bez ponavljanja anketirano je 146 Nišlija različitih starosnih dobi. Anketa obuhvata 17 pitanja i biće priložena na kraju ovoga rada
Na osnovu rezultata iz ankete sredili sam, grupisao i obradio podatke, a rezultate sam pirkazao putem tabela i grafikona.
Ispitao sam statistički značaj uticaja starosne dobi na odabir brenda domaćeg piva.Kroz ovaj rad sam pored gore navedenog prikazao grafički I tabelarno:
-da li pol ispitanika utiče na izbor prilika u kojima se pivo najčešće pije;
-da li faktori koji utiču na izbor piva (npr. reklama, kvalitet, cena, …) zavise od starosne dobi;
-da li odabir ambalaže (plastična flaša, staklena flaša, limenka) zavisi od pola anketiranih.
-da li učestalost konzumiranja piva zavisi od starosti ispitanih.
Referentni URL