Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Lobiranje (2)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Pojam grupe različito se tumači i određuje. rupa je skup ljudi , povezanih nekim zajedničkim obeležjem , kao što su : Interesi , ciljevi , aktivnosti , zbivanja , poslovi i zadaci , osećanja zajedničke pripadnosti i dr.Najznačajnija odrednica pojma grupe je da je to skup ljudi koje povezuje jedno ili više zajedničkih obeležja , koja u najvećoj meri opredeljuju njihovo ponašanje .

Iako se svrha udruživanja razlikuje od grupe do grupe , u svakoj od njih postoji zajedništvo interesa , ciljeva i drugih obeležja koja ih održavaju i vezuju za određen vremenski period . Neke grupe su stabilnije i dugovečnije od drugih npr. Nacije . U stabilne grupe spadaju i porodice , verske zajednice , mesne i druge teritorijalne zajednice . Na drugoj strain postoje relativno nestabilne i kratkotrajne grupe kao što su radna grupa za izradu nekog posla , anketni odbor u parlamentu , grupa učenika na ekskurziji . U grupama postoje vođe i sledbenici . Grupa može funkcionisati i bez vođe , ali samo kratko vreme . Vođa bez sledbenika ne postoji , jer nema koga da predstavlja , odnosno da predvodi . Prema tome osnovni konstitutivni elementi grupe su :
•Jedno ili više zajedničkih obeležja koja povezuju njene članove
•(Redovna) interakcija između njenih članova
•Vođa
•Sledbenici
•Pravila ponašanja
•Razlike u statusu
•Podeljene uloge

Vrste društvenih grupa

U pojedinim psihološkim i sociološkim disciplinama pravi se razlika između strukturiranih i nestrukturiranih grupa .

Strukturirane grupe ili grupe u užem smislu sačinjavaju skupine ljudi koje se odlikuju iznetim konstitutivnim elementima . U te grupe spadaju : radne grupe , radni timovi , stručni timovi , porodice , zaposleni u preduzeću , nacije , klase .

Nestrukturirane grupe ili grupe u širem smislu sačinjavaju kratkotrajne , neorganizovane i po pravilu anonimne grupe ljudi , kod kojih se pojavljuju samo neki od navedenih kostitutivnih elemenata . U ove grupe spadaju socijalni pokreti , publika na stadionu , masa na ulici itd.

U zavisnosti od kriterijuma od kojih se polazi razlikuju se :

1. velike (makrosociološke) ili globalne i male (mikrosociološke ) ili parcijalne
2. primarne i sekundarne
3. formalne i neformalne
4. otvorene i zatvorene
5. organizovane i neorganizovane
6. stabilne i nestabilne
7. kratkotrajne i dugotrajne grupe

Globalne grupe su skupine ljudi koje su same sebi dovoljne jer se u njima uglavnom odvijaju svi životni procesi . Takvim grupama se smatraju rod, pleme , narod , nacija .
Parcijalne grupe predstavljaju skupine ljudi u kojima se odvija samo deo društvenih procesa i zato nisu dovoljne same sebi , već su upućene na druge odgovarajuće grupe . Tu spadaju porodica , klasa , partija .

Primarna grupa je skup sastavljen od malog broja ljudi između koga se uspostavljaju čvrste bliske i stabilne veze ( porodica , rukovodstvo neke organizacije ) .
Sekundarna grupa je sastavljena od velikog broja ljudi između kojih ne postoji čvrsta i stabilna povezanost ( velike kompanije , partije , udruženja ).

Formalne grupe se osnivaju sa precizno utvrđenim ciljem , vidljivom organizacionom strukturom , racionalno postavljenom hijerarhijom funkcija i uloga , i transparentno definisanim pravilima ponašanja .
Neformalne grupe su nevidljive , nemaju svoj naziv , nemaju zvaničnog vođu ni definisanja pravila ponašanja , njihovi članovi nemaju precizno određene uloge.

Zatvorene grupe imaju stroge kriterijume za prijem novih članova . U njih se teško ulazi jer se za ulazak moraju ispunjavati unapred ispunjeni uslovi .
Otvorene grupe za razliko od zatvorenih nemaju posebna ograničenja za prijem , odnosno za pristupanje novih članova .

Organizovana grupa označava skup ljudi kojim se rukovodi iz jednog centra . Takva grupa ima definisanje ciljeve i zadatke koji se uređuju pravilnikom . Grupa ima svog vođu , sedište , svoj naziv , pokretnu i nepokretnu imovinu .
Neorganizovanim grupama se ne rukovodi iz jednog centra bar ne zvanično , tako da u njima ne postoje posebna pravila ponašanja , niti podela zaduženja i uloga .
Referentni URL