Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stepen razvijenosti opštine Inđija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Град и општина Инђија имају изразито повољан гeографски положај. Град се налази у југоисточном делу Срема, на југоисточним обронцима Фрушке Горе. Већи део општине се налази на тзв. Фрушкогорској лесној тераси са повољним струјањем ваздуха, ниским нивоом подземних вода и повољним земљиштем за пољопривреду и изградњу.
У општини Индђија се у протеклом периоду углавном плански градило и развијало. Велики утицај су имале саобраћајнице и положај општине.

„Град Инђија се налази на магистралном путу М22-1 Суботица – Београд и удаљена је од Београда 42 км, а од Новог Сада 35 км. Кроз Инђију такође пролази магистрална пруга Суботица-Београд, крак пруге према Шиду, као и регионални пут Рума-Стари Сланкамен. На мосту код Бешке укрштају се два најзначајнија Европска коридора, коридор 10 (ауто пут Е-75) и коридор 7 (река Дунав).“ *
У послератном периоду Инђија се развила у снажан привредни центар овог дела Срема, што је и данас. Град у коме живи око 28 000 становника и који има све пратеће садржаје који одликују један савремен и модеран град: Културни центар са позоришном сценом, биоскоп, базен, галерију, школе, спортску халу, терене за рекреацију, ресторане, дискотеке, барове, хотел...

Анализа степена развијености општине Инђија

Демографска анализа


На подручју општине која обухвата терирорију од 385 км² налази се 11 насеља: Бешка, Нови Сланкамен, Нови Карловци, Чортановци, Крчедин, Марадик, Сланкаменачки Виногради, Стари Сланкамен, Љуково и Јарковци. Број становника у општини се у периоду од 1991 до 2002 године нагло повећао, тако да општина Инђија по попису 2002 године има 49 609 становника.

Природни прираштај

Природни прираштај који коинцидира са степеном развијености у Инђији је 2004 године износио -5,8‰. Треба веома озбиљно размотрити чињеницу да број умрлих годишње премашује број рођених, поготово што се ова негативна стопа повећава из године у годину. Да би се зауставио негативни прираштај у Инђији је 1999. године основано удружење „Пријатељи деце општине Инђија“. Мисија удружења је јачање одговорности одраслих за потребе деце, освешћивање деце у јачању личне одговорности и учешћа у задовољавању сопствених потреба, промене у корист дечијих права и потреба.
Referentni URL