Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Medjunarodni apekti poslovanja preduzeca Simpo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

SIMPO je akcionarsko društvo sa sedištem u Vranju. Kompanija SIMPO je osnovana 1963. godine kao Fabrika nameštaja “Sima Pogačarević” koja je u to vreme zapošljavala 370 radnika i u proizvodnom programu imala samo dva modela.
Neuspešno je startovala, a četvorogodišnji period gubitaka okončan je 1967. kada je za generalnog direktora postavljen Dragan Tomić, koji je sa novim menadžmentom u potpunosti izmenio strategiju poslovanja. Te godine otpočeo je dinamičan razvoj SIMPA, neprekidan ni u periodima dubokih kriza kroz koje je prolazila srpska privreda tokom devedesetih godina. Od proizvodnog, otvaranjem prvog salona nameštaja 1971. godine, SIMPO postaje i trgovinsko preduzeće, samostalno obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje od 1970, a 1976. osniva prva mala preduzeća. Kontunuirano šireći opseg poslovanja, Kompanija SIMPO a.d. danas je jedna od najznačajnijih i najuspešnijih kompanija u zemlji i jedan od najvećih proizvođača nameštaja u Evropi. Osnovu razvojne strategije Kompanije čini:

•diverzifikacija proizvodnje (od isključivog proizvođača nameštaja SIMPO postaje i proizvođač repromaterijala u ovoj industriji, što vodi zaokruživanju procesa proizvodnje-od primarne, do finalne-po čemu je SIMPO jedinstven u Evropi)
•disperzija poslovnih aktivnosti (usmeravanje kapitala u privredne grane koje, za razliku od industrije nameštaja, obezbeđuju veću akumulativnost –industrija hrane, agroindustrija, proizvodi kućne hemije)

SIMPO je izgrađen na siromašnom jugu Srbije, pa je razvoj kompanije, uz poštovanje ekonomskih zakonistosti, usmeravan ka zapošljavanju što većeg broja radnika. Ovakva strategija realizovana je velikim investicijama i bazirana je na koncepciji izgradnje malih preduzeća. Zahvaljujući tome, SIMPO i danas ni u jednom proizvodnom kapacitetu nema višak radnika. Kompanija SIMPO a.d. danas je akcionarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge, sa sedištem u Vranju, u okviru koje posluje oko 80 malih, srednjih i velikih preduzeća, pretežno proizvodne orijentacije.
Firma SIMPO veoma uspešno posluje kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu i jedna je od vodećih u zemlji. Globalizacija u privrednom svetu ima pozitivan uticaj na kompaniju i ona godinama proširuje svoje kapacitete i postaje konkurentnija kako na našem tako i na međunarodnom tržištu.

PROIZVODNJA PREDUZEĆA

SIMPO je proteklih decenija izrastao u moćnu, modernu kompaniju po svetskim standardima. Pored zaokružene proizvodnje nameštaja, SIMPO je širio poslovne aktivnosti na one privredne grane koje su obezbedjivale brzi obrt kapitala i veći profit. Istovremeno, ovi projekti - bazirani na prirodnim i ljudskim resursima juga Srbije - omogućili su razvoj i veću zaposlenost u ovom, tradicionalno siromašnom regionu. Tako je Kompanija SIMPO postala nezaobilazan činilac u privredi ne samo juga Srbije već i Republike u celini.

SIMPO je osvojio i razvio aktvinosti u sledećim oblastima:
• industrija nameštaja;
• proizvodnja tepiha;
• proizvodnja dušeka, posteljine, jastuka i prekrivača
• trgovina;
• transport i špedicija;
• ugostiteljstvo i turizam;
• hemijska industrija;
• zastupstva;
• izdavaštvo.

Kompanija ima velika i stalna ulaganja u vidu kupovine što savremenije opreme i praćenja svetskih trendova u proizvodnji.

Finansijska sredstva i poslovanje preduzeća

Kompanija SIMPO, kao najrazvijenija kompanija na jugu Srbije danas ima zapažen godišnji obrt finansija koji je za uslove naše privrede izuzetan.
Finansijski poslovi/aspekti preduzeća mogu se sagledati putem pažljivog ispitivanja njegovih finansijskih izveštaja. Međutim, neke od važnijih činjenica i značajnijih odnosa mogu se prevideti, ako se izveštaji ne tumače i analiziraju na pravi način.
Preduzeće SIMPO ima izvozni plasman za koji se procenjuje da će biti od 30 do 32 miliona evra, dok se u zemlji procenjuje na nekih 50-ak miliona evra što govori da je kompanija uspešna i da uprkos teškoćama u zemlji i krize u svetu uspešno posluje. Na sledećoj slici možemo videti cene akcija i obim trgovanja preduzeća u ovoj godini što govori u uspešnosti preduzeća.

Referentni URL