Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Utjecaj pismenosti u javnom sporazumijevanju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Sporazumijevanje i komunikacija uopće jesu bitne osobine koje odlikuju sva živa bića. Naime svako živo biće može komunicirati s drugim ukoliko postoji jezik koji je razumljiv s obje strane. Jezik komunikacije ne mora da označava samo govornu sposobnost ljudi jer kada kažemo jezik prvo na to pomislimo. Jezik kojim neko biće može komunicirati s drugim grubo definirano podrazumijeva svaki signal, gest, zvuk, pokret ili bilo što što jedno biće svjesno proizvede u funkciji prijenosa informacije a da pritom drugo biće to može razumjeti. Kada je riječ o ljudima i njihovom sporazumijevanju jezik kao govorna mogućnost koja se verbalno iskazuje predstavlja temelj ljudske komunikacije.
Jezik je oduvijek bio jedan od najvećih fenomena čovjekovog života. Čovjek je kao društveno biće osjećao potrebu izraziti svoje misli, svoje osjećaje i saznanja, da usmeno ili pismeno nešto priopći, da primi određene poruke i da ih pošalje drugom. Ljudi kao najrazvijenija vrsta na zemlji imaju govorni jezik koji je specifičan i različit od nacije do nacije i kada govorimo komunikaciji ljudi ona se najčešće odvija putem govornog jezika. Što se bolje poznaje jezik kojim se komunicira komunikacija je efikasnija i uspješnija. Utjecaj pismenosti na javno komuniciranje ljudi jeste veoma bitna stavka za uspješno prenošenje željenih informacija i na komunikaciju u globalu.
U ovom radu ćemo objasniti značaj obrazovanja i pismenosti ljudi za sporazumijevanje i uspješnu komunikaciju među njima. Pokušaću da objasnim koliko je bitno znati ili biti "opismenjen" da bi moglo uspešno da se sporazumijeva u javnosti.

PROBLEMATIKA


Prije nego počinje komunicirati sa pripadnikom svoje vrste, čovjek komunicira sa prirodom koja ga okružuje. Uvidio je da mu za uspješno savlađivanje prirodnih datosti trebaju i druge jedinke i time nastaje era ljudskog tzv. humanog komuniciranja. Crteži kao poruke koji su pronađeni potvrđivali su ovu tezu. Za najraniji period razvoja čovječanstva karakteristična je komunikacija između jedinki, jedinki i grupe i grupa međusobno, čiji je motiv bio komunikacija sa prirodom. O svjesnom, ciljnom društvenom komuniciranju može se govoriti u prakomunističkim zajednicama, jer na tom stupnju razvoja ljudskog društva, odlika je bila u međusobnom sporazumijevanju, elementarnoj obaviještenosti, dogovaranju.
Da bi mogli razumijemo i budemo razumljivi moramo znati da informacije prenosimo i primamo po određenim standardima. To je i svrha dobre komunikacije. Ali što je zapravo komunikacija? Kako bi je mogli definirati i kako to ljudi komuniciraju i međusobno se sporazumijevaju?

Komunikacija

Temelj međuljudskih odnosa je komunikacija! Ne postoji način da ne komuniciramo. Način funkcioniranja i sve što radimo u životu neodvojivo je od komunikacije, čak i razmišljanje, kada smo sami, spada u komunikaciju. Komunikacija se ne vezuje isključivo za riječi (verbalna komunikacija) već i za položaj i pokret tijela tzv. govor tijela (neverbalna komunikacija).
Kad ignoriramo nekog šaljemo poruku - dakle komuniciramo. (Čovjek povremeno govori, a neprestano nešto saopćava). Neverbalna komunikacija je izraženija među ljudima koji se poznaju duže i često se događa da umjesto pojedinih riječi nekoj, nama bliskoj osobi, uputimo samo pogled ili slegne ramenima a da pritom ta osoba potpuno razumije što smo htjeli reći. Neverbalni način komunikacije, također, dobro funkcionira i u radnim sredinama jer mnogo informacija dobivamo kada nekog samo pogledamo. Po držanju tijela dotične osobe možemo zaključiti da li je pravi trenutak da se nekome obratiti, tj.. možemo vidjeti da li je neko prezauzet, preumoran, bijesan ili dobro raspoložen. Sada ćemo bliže objasniti i pismenost i njen uticaj u sporazumijevanju.

Pismenost

Da bi komunikacija bila uspješna, informacija koju želimo prenijeti mora biti dobro poslana a onaj tko je prima mora znati da to razumjeti na pravi način. Ovo grubo rečeno govori o učenju i pismenosti ljudi koja je neophodna radi ikakvog smislenog sporazumijevanja. Šta je to pismenost i zašto je ona bitna?
Referentni URL