Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Novac i savremeni problemi novcanog opticaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

“Depecijacija marke uništila je bogatstvo stabilnijih delova nemačkog društva I ostavila je za sobom moralnu I ekonomsku neravnotežu, otvarajći prostor za predstojeću propast. Hitler je posinak hiperinflacije. “
Lord Lionel Charles Robbins
Nauka o finansijama ima zadatak da proučava novčane odnose u vezi sa prikupljanjem, koncentracijom, raspoređivanjem i trošenjem novčanih sredstava za zadovoljavanje brojnih potreba privrede i društva. Istovremeno, ovo ujedno predstavlja i predmet izučavanja nauke o finansijama. Nauka o finansijama u svom predmetu istraživanja posebnu pažnju posvećuje blagovremenom pribavljanju novčanih sredstava za zadovoljenje opšte društvenih i zajedničkih potreba u delokrugu aktivnosti državnih organa i društvenih delatnosti. Zbog toga, često se ističeda nauka o finansijama objašnjava pojave i fenomene u vezi robno-novčanih odnosa jednog društva, koji se razvijaju u skladu sa dostignutim stepenom razvoja materijalnih proizvodnih snaga i društveno-ekonomskih odnosa. Nauka o finansijama predstavlja deo ekonomske nauke koja obuhvata makrofinansije I mikrofinansije. Makrofinansije se bave izučavanjem problema finansiranja razvoja društva kao celine, dok se mikrofinansije pretežno bave izuča-vanjem strateškihfinansijskih problemajednog (konkretnog) privrednog subjekta, odnosno problemima finansiranja proširene reprodukcije privrede. Ovo dovoljno govori u prilog činjenici da je u današnje vreme obuhvatnost predmeta izučavanja savremenih finansija isuviše široka. Međutim, najveći broj autora iz ove naučne oblasti ipak se slaže sa činjenicom da savremene finansije obuhvataju ukupne nov-čane odnose, dakle sve poslovne aktivnosti koje se izučavaju putem novca. Tako-đe, činjenica je da finansije kao pojam znače novčanu stranu svakog privrednog posla i novčanu stranu svih tokova nacionalne privrede. Saglasno iznetom, pred-met izučavanja nauke o finansijama odnosio bi se na sledeće:

1) Novčana plaćanja;
2) Kreditne odnose;
3) Politiku prikupljanja i ulaganja novčanih sredstava;
4) Emisiju novca;
5) Monetarno-kreditnu i deviznu politiku;
6) Društvene (fiskalne) finansije;
7) Finansijsku politiku i planiranje novčanih tokova;
8) Organizaciju i aktivnost bankarskog poslovanja;
9) Finansijsko osiguranje.

Referentni URL