Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Harrod - Domarov model rasta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.Sadržaj


1. Struktura rada

1.1. Lista grafova…………………………………………………….3
1.2 Sažetak…………………………………………………………...4
1.3 Ključne riječi……………………………………………………..5
1.4 Uvod……………………………………………………………...6
1.5 Teorijsko utemeljenje rada…………………….............................8
1.6 Pregled literature………………………………………………....9
1.7 Razrada teme……………………………………………………10
1.7.1. Pretpostavke i bit modela……………………………..10
1.7.2. Statički H.D. model……………………………….......12
1.7.3.Problem uravnoteženog rasta…………………………..13
1.7.4. Stopa per capita domaćeg proizvoda…………………..15
1.7.5. Uticaj porezne stope na stopu rasta……………………15
1.7.6. Dinamički H.D. model…………………………………17
1.7.7. Uticaj Harrodovog neutralnog tehničkog napretka…….21
1.7.8. Broj stanovnika i H.D. model………………………….22
1.7.9. Stopa štednje i H.D. model…………………………….23
1.7.10. Mane i prednosti modela……………………………..23
1.7.11. H.D. model i regionalni razvoj……………………….24
1.8 Zaključak………………………………………………………...26


Harrod-Domarov model rasta je formiran neovisno od strane dva naučnika R.F. Harrod 1939. godine i E.Domar 1946. godine i predstavlja jedan od linearno-faznih modela ekonomskog rasta .
U Harrod-Domarovom modelu rasta opisuje se ekonomski mehanizam prema kojem više investicija dovodi do većeg rasta.

Harrod-Domarov model se zasniva na 5 pretpostavki:

-Proizvodnja je funkcija ulaganja kapitala K i rada L koja je zasnovana na konstantnim prinosima, dakle rad i kapital su konstantne varijable
-Elastičnost supstitucije rada i kapitala je nula
-Proizvodni faktor rada L raste konstantnom stopom (n), što predstavlja prirodnu stopu rasta radne snage. Ova stopa predstavlja gornju granicu dugoročnog rasta proizvodnje
-Udio štednje (S) u dohotku Y je konstantan
-Nivo cijene se ne mijenja i zanemaruju se uticaji monetarne politike

Postoje dvije “verzije” modela, statični model i prošireni dinamički model koji je naknadno razvio Samuelson. U statičnom modelu razlikujemo tri endogene varijable, a to su: veličina štednja, investicija i veličina domaceg proizvoda.

Suština Harrrod-Domarevog modela jeste da ukoliko neka zemlja želi ostvariti ekonomski rast mora štedjeti i investirati.

Postoje niz kritika upućenih prema ovom modelu i u nastavku rada ćemo ih detaljnije razložiti.
Referentni URL