Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА НА САВИ
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Матурски, семинарски и дипломски радови из туризма.

САДРЖАЈ
ПРЕДГОВОР 4
УВОД 5
ПОЈАМ И ОСНОВЕ НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА 6
ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 7
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 7
КОМУНИКАЦИОНИ ФАКТОРИ 8
Друмске саобраћајнице 8
Железница 10
ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ 10
ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 11
ГЕОЛОШКЕ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ ВРЕДНОСТИ 11
КЛИМАТСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 17
Температура ваздуха 17
Ветрови 18
Влажност ваздуха 19
Облачност 20
Падавине 20
ХИДРОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 22
Подземне воде 22
Режим реке Саве 23
Температура воде 26
Квалитет воде 27
ФРАГМЕНТИ САВЕ И ЊЕНЕ ДОЛИНЕ ПОД РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ 28
КУЛТУРНА ДОБРА У ПОСАВИНИ 30
МАТЕРИЈАЛНА БАЗА НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА 38
ПЕРСПЕКТИВЕ УРЕЂЕЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ПРИВЕЗИШТА ЗА ЧАМЦЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 46
ХОТЕЛИЈЕРСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ ОБЈЕКТИ 52
ПЛОВИДБА 55
«ЕКСПЕДИЦИЈА САВА 2002.» 61
ОДНОС НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА И ДРУГИХ ВИДОВА ТУРИЗМА 63
СПОРТСКИ РИБОЛОВ 63
ИЗЛЕТНИЧКИ И КУПАЛИШНИ ТУРИЗАМ 66
ЛОВНИ ТУРИЗАМ 71
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ГРУПНОГ НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА НА САВИ 72
Једнодневни излети 73
Дводневни излети 74
Вишедневни излети 74
ЗАКЉУЧАК 76
ЛИТЕРАТУРА 78
Referentni URL