Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА РАДА ХОТЕЛА "ОНОГОШТ" НИКШИЋ
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Матурски, семинарски и дипломски радови из туризма.

Туризам је скуп односа и појава које произилазе из путовања и боравка посјетилаца неког мјеста ако се тим боравком не заснива трајно пребивалиште и ако тај боравак није везан за обављање привремених дјелатности.
Савремено друштво и туризам представљају два најтјешње повезана појма. Као једна од најмасовнијих појава у том друштву, туризам је одраз развијености производних односа који у њему владају. Мада код великог дијела човјечанства постоји велики број нерјешених проблема (економских, социјалних, културних, здравствених), ипак се данас у туризам на разне начине укључује сваки пети становник, а сваки 10-ти представља туристу на Земљи.
Гдје год се појавио туризам је узрок или последица побољшања стандарда и општег привредног развоја. Тај се феномен у последњим деценијама развија врло интезивно, а та тенденција ће се наставити и у будућности.
Развој туризма утиче на бржи развој привредних дјелатности. Он својом потрошњом највише користи услуге угоститељства саобраћаја, трговине, занатства, комуналија и сл.
Угоститељство се као дјелатност јавља у свијету још у вријеме када је почела размјена добара, када су људи почели да путују из мјеста у мјесто. Развој угоститељства тијесно је повезан са начином живота људи, са њиховим разноврсним потребама, са изградњом путева, усавршавањем превозних средстава развојем привреде и културе.
Гостопримство које се у најстарије доба пружало путницима који су долазили из удаљених крајева, прерасло је постепено у угоститељство. Услуге су почеле да се плаћају у натури за преноћиште је давана нека врста робе.
Југославија је из II свјетског рата изашла са великим материјалним губитком. Угоститељство је такође претрпјело знатна разарања. У послератном периоду отпочело је пословање са смањеном угоститељском мрежом капацитета и малобројним кадром. У послератном развоју угоститељства као и у развоју наше земље и привреде разликујемо неколико периода. Период административног управљања који траје 1945 - 1950 године и период радничког самоуправљања односно период преласка на више социјалистичке облике продукционих односа и слободног дјеловања економских закона.
Већ почетком 1952.године омогућено је непосредно управљање привредом од стране радника, извршена је децентрализација у привреди, укинута су републичка и предузећа савезног значаја и умјесто њих основане су самосталне угоститељске радње које су до 1955.године, основни облик организовања у угоститељству.
Од 1953 - 1962.године у развоју угоститељства јасно се уочавају 4 различита периода:
1. 1952 - 1957.год. у коме број угоститељских радњи опада;
2. 1957 - 1962.год. када број угоститељских радњи расте;
3. 1963 - 1970.год. карактерише динамизацију у развоју и изградњи свих врста угоститељских објеката;
4. 1970 - 1975.год. када је урађен велики број нових комфорних кревета на подручју Србије. Тако су настала предузећа према значају: савезна, републичка и локална.

У Црној Гори угоститељство се почело развијати доста касно јер нису биле изграђене путне комуникације. Међутим, први хотел код нас, изграђен је управо на Цетињу.
Изградњом путничке жељезничке мреже, изградњом аеродрома, увођењем бродских међународних линија, Црна Гора је данас афирмисана и позната туристичка дестинација.
Посебно је развијен сезонски, планинско приморски, односно зимско - љетњи облик туризма у Црној Гори.
Данас Црна Гора располаже са многобројним угоститељским објектима у унутрашњости и дуж Јадранске обале.

Referentni URL