Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj cena na finansijski menadzment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Odredjivanje pojma finansijski menadžment usko je povezano sa pojmom finansijskih odnosa. Šire odredjivanje finansijski odnosi obuhvata process reprodukcije u celini I u tom smislu finansijski menadžment se definise kao komponenta finansiranja. Politike usmerene na postizanje postavljenih ciljeva uz korisćenje odabranih instrumenata. Odnosi ne obuhvataju ceo process reprodukcije vec samo stadijum raspodele pa se finansijski menadžment definise kao celokupnost metoda najbolje raspodele prihoda radi očuvanja I uvećanja privremeno slobodnih novčanih sredstava.
U zemljama u tranziciji finansijski menadžment tek dobija pravi značaj.

CENE

Cene su novčani izraz nominalnih odnosa ponude i tražnje. Cene su istovremeno i mikroekonomska i makroekonomska kategorija. Kroz prodajnu ili nabavnu tržišnu cenu meri se i odmerava uspešnost ili neuspešnost menadžerskih poteza ili odluka. Pojmovno određenje cene, oduvek je bio komplikovan teorijsko-metodološki problem. U tom pogledu, nastale su brojne ekonomske teorije.

Teorija radne vrednosti- prema njoj cena sveke robe primarno je određena kvantitetom i kvalitetom utrošenog minulog i živog rada, objektivno utrošenih faktora proizvodnje (kapitala i rada) u njenom stvaranju, tj. samom vrednošću robe. Između cene i vrednosti robe ne postoji unapred data podudarnost. Posredstvom tržišnog mehanizma dolazi do stalnog većeg ili manjeg odstupanja cena od vrednosti. Takva razmena naziva se neekvivalentna razmena.

Teorija marginalne (granične) korisnosti- prema njoj vrednost i cenu date robe ne određuju objektivno utrošeni faktori proizvodnje nego subjektivno vrednovanje od strane potrošača. Oni će manje vrednovati robu koje ima u izobilju od robe u kojoj se oskudeva. Takvo potrošačko vrednovanje automatski se prenosi na visinu tekućih tržišnih cena takvih roba.

Sinteza teorije vrednosti i korisnosti- prema njoj cena neke robe istovremeno zavisi i od veličine troškova faktora proizvodnje (kapitala i rada) nastalih u procesu njenog stvaranja, kao i od njene stvarne granične korisnosti.

Revolucija uticaja cena


Revolucija uticaja cena je izraz koji se generalno koristi kako bi se opisao niz ekonomskih događaja od druge polovine 15. do prve polovine 17. veka, pre svega visoku stopu inflacije koja je karakterisala taj period u Zapadnoj Evropi, kada su cene u proseku narasle šest puta u 150 godina.
Referentni URL