Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomatija i međunarodni odnosi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ

1 UVODNA RAZMATRANJA - 2 -
2 TRADICIONALNA DIPLOMATIJA - 3 -
2.1 Struktura - 3 -
2.2 Procesi - 4 -
2.3 Raspored - 4 -
3 NOVA DIPLOMATIJA - 5 -
3.1 Struktura - 5 -
3.2 Procesi - 6 -
3.3 Raspored - 6 -
3.4 Diplomatija hladnog rata - 7 -
4 VRSTE DIPLOMATIJE - 8 -
4.1 Bilateralna i multilateralna diplomatija - 8 -
4.2 Politička i ekonomska diplomatija - 8 -
4.3 Samit diplomatija - 8 -
4.4 Salt diplomatija - 9 -
4.5 Vojna diplomatija - 9 -
4.6 Kulturna i informativna diplomatija - 9 -
4.7 Stalna i ad hoc diplomatija - 9 -
4.8 Para diplomatija - 10 -
4.9 Bilateralna diplomatija - 10 -
4.10 Diplomatija kao političko sredstvo - 10 -
5 ZAKLJUČAK - 12 -
6 LITERATURA - 13 -Referentni URL