Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mikroskop
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

Reč mikroskop nestala je od grčke reči mikron ''micron'', što znači mali) i reči scopos ''skopos'', što znači ciljanje. To je instrument za posmatranje predmeta koji su previše mali da bi mogli da se vide golim okom. Nauka koja se bavi istraživanjem malih predmeta-objekata, koristeći ovakve instrumente naziva se mikroskopija, a termin mikroskopski nosi značenje ''veoma mali'', slabo vidljiv golim okom. Drugim rečima potreban je mikroskop kako bi bili vidljivi.
Najuobičajeniji tip mikroskopa, ujedno i prvi koji je pronađen, je optički mikroskop. Na slici je prikazan optički mikroskop-instrument koji sadrži jedno ili više sočiva koja proizvode uvećanu sliku predmeta postavljenog u žižnu ravan sočiva.

Optičke konfiguracije

Postoje dve osnovne konfiguracije optičkih mikroskopa, prosti sa jednim sočivom i složeni sa više sočiva. Prosti optički mikroskop koristi samo jedno sočivo za uvećanje I on je originalni svetlosni mikroskop. Van Leeuwenchok-ov mikrskop sastoji se iz jednog malog konveksnog sočiva montiranom na ploči sa mehanizmom za držanje uzorka. Brian J.Ford je sa takvim mikroskopom snimio iznenadjujući detaljne snimke. Takva sočiva se danas koriste samo kod lupi. Složeni mikroskopi koriste setove sočiva da bi postiglo se maksimalno uvećanje. U najprostijoj formi, koju je koristio Robert Hooke, mikroskop može imati stakleno sočivo male žižne daljine kao objektiv, a druga optička sočiva za oko ili okular. Moderni mikroskopi su još složeniji, sa više sočiva i delu objektiva i delu okulara. Ova višekomponentna sočiva su dizajnirana tako da maksimalno redukuju razne tipove aberacija, kao što su: hromatska i sferna aberacija. U njima je ogledalo zamenjeno sa svetiljkom koja obezbedjuje stabilno i kontrolisano osvetljenje.

Istorija mikroskopije

Nemoguće je odrediti ko je prvi izmislio složeni mikroskop. Njemačkim optičarima Hans Jensenu i njegovom sinu Zacharias-u Jensenu se najčešće pripisuje ovo otkriće iz 1590. godine. Drugi nezavisni pronalazač je bio Galileo Galilej. On je otkrio mikroskop sa konveksnim i konkavnim sočivom iz 1609. godine. Galilejev mikroskop je proslavljen u Lunx akademiji koju je osnovao Federico Cesi 1603. Prve snimljene figure su tri pčele, koje su deo pečata pape Urbana VIII. Holandjanin Christiaan Huygens razvio je jenostavni okularni sistem od dva sočiva kasnih 1600-tih, koja su omogućila ahromatsku korekciju. To je bio veoma bitan korak u razvoju optičke mikroskopije.Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) je odigrao značajnu ulogu kod biologa, jer je imao kvalitetnu sliku i jer je mogao da jasno prikaže njene detalje. I mada je bio veoma vešt mikroskopičar, on nije bio izumitelj mikroskopa.
Referentni URL