Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kisele kise
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

Bez sunca ne bi bilo oblaka, a bez oblaka ne bi bilo kiše. Ovi preduvjeti za kišu zvuče jako jednostavni, ali je nastajanje kiše ipak nešto kompliciranije nego što se misli.
U osnovi meteorolozi razlikuju dvije vrste kiša: «hladne kiše » i «tople kiše».
Oko 80 % kiše su hladne kiše, ostalih 20% su tople kiše. Razlika se nalazi u procesu nastajanja kišnih kapi, a ne u temperaturi kojom nas kapi udaraju u glavu.

Kad sunce zagrijava površinu Zemlje isparava se voda. Zagrijani zrak i plinovita vodena para se dižu sa zemlje. Što je zrak topliji to više vodenih molekula može primiti. Pored vodene pare se posvuda u zraku nalaze i male nevidljive čestice aerosola. One su tako male i lake da su nošene zrakom iako nisu u plinovitom stanju.

Što je veća visina zrak se hladi. Što je zrak hladniji to manje molekula vodene pare može sadržavati- znanstvenici za to kažu da se hladni zrak prije zasiti. Tek kad je zrak potpuno zasićen vodenom parom mogu nastajati oblaci. Prekomjerna vodena para na partikule aerosola u fine kapljice: kapljice oblaka. Kapljice su tanke kao dlaka o lagane da ih zrak može zadržavati.

Pri kondenzaciji vodena para opet predaje energiju koja je bila potrebna suncu da ispari vodu. Tako se okolni zrak i dalje zagrijava i može se i dalje dizati u vis. Na njegovom putu u visine se kapljice oblaka slučajno sudaraju i ujedinjuju.
Na hladnim visinama na oko minus 20 stupnjeva se još uvijek tekuće ali jako pothlađene kapljice oblaka djelomično smrzavaju u ledene kristale. Oni i dalje rastu tako što zraku oduzimaju vodenu paru. Kad su dovoljno teški počinju padati prema dolje i dalje još skupljaju kapljice oblaka. Kristali se zgrudavaju tako u zrna sole ili grada. Čim pređu temperaturnu granicu od 0 stupnjeva opet se tope i padaju na zemlju kao hladna kiša. Kiša je, dakle, stoga «hladna» jer su njene kapljice prije toga bile smrznuta zrna sole ili grada.

Topla kiša najprije nastaje na isti način kao i hladna kiša. Ali kapljice oblaka ne smrzavaju nego se smo međusobno sudaraju dok ne postanu toliko velike i teške da počnu padati. Pošto tijekom ovog procesa uvijek iznova kapljice oblaka isparavaju, ovaj proces u pravilu traje duže nego proces nastanka hladne kiše.

Što je kisela kiša?

Kisela kiša je padalina koja je zagađena sumpor-dioksidom, dušik-oksidom, amonijakom i drugim kemijskim spojevima.
Dok se normalna pH vrijednost kiše nalazi otprilike oko 5,5, pH vrijednost kisele kiše iznosi u prosjeku 4 do 4,5. To otprilike odgovara 40 puta većoj količini kiseline u odnosu na neopterećenu kišnicu.
Smanjenje pH vrijednosti za jednu mjeru znači prirast kiselosti za deseterostruko.
Glavnu odgovornost za opterećenja uzrokovana kiselim kišama snose termoelektrane, dim iz kućanstva i ispušni plinovi u prometu.
Štete nastale djelovanjem kiselih kiša obično nastaju sasvim daleko od stvarnih štetnih izvora.
Ako pH vrijednost u inače jako čistim brdskim potocima i jezerima prijeđe u kiselo područje može doći do izumiranja riba i drugih organizama.
Dospije li kisela kiša u tlo oslobađaju se teški metali koji mogu opteretiti podzemne vode, a time i pitku vodu. Na taj način se čovjek izlaže pojačanom unošenju teških metala u organizam.
Ispitivanja pokazuju da sumporna i dušična kiselina nose najveću odgovornost za kiselost kiše.

80-tih godina prošlog stoljeća se brujalo o «kiseloj kiši». U međuvremenu se čini kao da se ta tema zaboravila- iako nepravo, jer još uvijek ima kiselih kiša. Iako je većina mrtvih stabala posječena i šume ponovo pošumljene, ipak uzroci još dugo nisu odstranjeni. U procesima sagorijevanja u industriji i sagorijevanju ispušnih plinova u prometu i dalje nastaju plinovi kao što su sumpor-dioksid i dušik-oksidi koji tim putem dospijevaju u okolinu. Sa vodom iz kišnih kapi reagiraju ovi plinovi u kiseline. pH vrijednost kišnih kapi se prebacuje u kiselo područje.

Stručnjaci predviđaju da će se u godini 2020. za trećinu manje sumpornih-oksida ispuštati u zrak nego u godini 1980., ali da će se u području Azije njihova emisija u tom vremenskom periodu više nego udvostručiti. Još štetniji su dušik-oksidi koji u okolinu dospijevaju najvećim dijelom kao ispušni plinovi u prometu. Paralelno sa svjetskim prirastom prometa stručnjaci očekuju prirast i ovih plinova na svim kontinentima.
Dakle, opasnost od kiselih kiša još nije prošla. Nasuprot, brzi razvoj industrije i prirast prometa će kišu i na drugim kontinentima učiniti kiselom. Teško je i zamisliti koji učinak bi kisele kiše imale na tropske šume.

Nastanak kisele kiše

Pri procesima sagorijevanja nastaju sumpor-dioksid, dušik-oksidi i drugi plinovi koji pospješuju nastajanje kiselina. Takvi slobodni nemetalni oksidi oksidiraju u vlažnoj atmosferi sa vodenom parom u sumpornu i dušičnu kiselinu. Ove tvari se otopljene nalaze u zraku tako da onda na zemlju padaju sa padalinama. Pošto ovi proizvodi sagorijevanja nastaju u povećanoj količini u gradovima i industrijskim zonama, i pH vrijednost je većinom tamo niža nego na selu.

Ugljik dioksid spada u plinove koji onečišćuju atmosferu i na taj način utječu na promjenu klime. Pripada takozvanim stakleničnim plinovima, odnosno plinovima koji izazivaju pojavu staklenika. Učinak djelovanja stakleničnih plinova u slojevima atmosfere je da se površina naše Zemlje neprirodno zagrijava. Promjene osjećamo svi, na svakom dijelu naše Zemlje. Kako smanjiti količinu ugljičnog dioksida u
Referentni URL