Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

U nastojanju da ostvare konkurentsku prednost, preduzeća se u tradicionalnom konceptu marketing miksa najviše oslanjaju na asortiman, cenu, promociju i lokaciju, gde objekat predstavlja bazični način tržišnog komuniciranja.

Ambijent u kome se odvija proces prodaje, moze biti od velike važnosti u razvijanju uloge potrošača. Potrošači razvijaju svoja očekivanja na osnovu ambijenta, kao svoje prve opipljive indicije, sa kojom se sreću. Uslužno prodajne organizacije treba da istraže neophodne elemente za dizajniranje uslužno prodajnog ambijenta, koji treba pozitivno da utiču na osećanja i reakcije samih potrošača.

Fizičko okruženje je takvo okruženje koje se odnosi na karakteristike situacije, koje su povezane sa čulima kao što su: svetlo, vreme i vidljive karakteristike proizvoda ili objekta koji okruzuje odrđjeni predmet.

Usluzno prodajni ambijent igra kritičnu ulogu u oblikovanju očekivanja, diferenciranja uslužnih firmi, olakšavajući pritom ciljeve potrošača, zaposlenih i utičući tako na njihovu prirodu očekivanja.

Marketari imaju svoj osnovni i prioritetni zadatak, da osmisle takav kreativan i jedinstven dizajn kako bi povećali prodaju, primamili kupce i samim tim ostvarili veći profit od svojih konkurenata.

USLUŽNO PRODAJNI AMBIJENT- SERVICESCAPE

Servicescape je definisan kao izgrađeno ambijentalno okruženje usluge. Međutim, sa obzirom na to da ljudi unutar izgrađenog ambijenta mogu oblikovati i uticati na fizicki prostor i na njegov uticaj, u ovu definiciju je uključen socijalni ambijent.

U ostvarenju ciljeva potrošača, servicescape igra nekoliko znacajnih uloga, među kojima su:

-pakovanje - servicescape suštinski "pakuje" prodajnu uslugu i prenosi eksterni imidž o onome sto je "unutar" potrošačima. Proizvodni paketi su dizajnirani da portretiraju za potrošača određeni imidz, kao i da probude kod potrošača određeni senzor ili emocionalnu reakciju. Servicescape je spoljna pojava organizacije i zbog toga može biti veoma kritična u formiranju inicijalnih impresija.

-pomagač - servicescape moze takođe služiti i kao pomagač. Način na koji je dizajniran ambijent, moze unaprediti ili čak unazaditi efikasan tok aktivnosti u prodajnom usluznom ambijentu, čineći tako lakšu ili težu situaciju za potrošače i zaposlene da dostignu svoje ciljeve.

-socijalizator - dizajn servicescapea pomaže u socijalizaciji i zaposlenih i potrošača, u tom smislu da on pomaže da se prenesu očekivane uloge, ponašanja i odnosi.

-diferencijator - moze diferencirati firmu od njenih konkurenata i signalizirati koji je to nameravani tržišni segment. Promene u ambijentu koje se dogode, mogu biti korišćene za pozicioniranje ili da privuku neke nove potrošače.
Referentni URL