Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kreativan pojedinac - osobine ličnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Kreativni pojedinci, koje posebno odlikuje stvaralačka produktivnost, imaju posebno izražene neke specifične osobine ličnosti, kao što su sledeće: fleksibilnost mišljenja i ponašanja, čvrst osećaj nezavisnosti ličnog mišljenja, sposobnost podnošenja neodređenih ili nejasnih situacija, spremnost da se prihvataju izazovi i svesno preuzima rizik, nekonvencionalnost stavova, načina mišljenja ili ličnog stila, visok stepen samodiscipline i predanosti poslu ili preokupaciji, unutrašnji osećaj posebne važnosti onoga što je predmet preokupacije, potreba da sebe lično vidi/procenjuje kao imaginativnu (maštovitu) i originalnu osobu.
Većina pomenutih osobina doprinosi realizaciji kreativnog potencijala koji postoji u pojedincu.
Osobine koje su takođe od velikog značaja kada govorimo o kreativnoj ličnosti su:

• visoka snaga ega i emocionalna stabilnost
• jaka potreba za nezavisnošću i autonomijom, samouverenost i samodovoljnost
• visok stepen kontrole impulsa
• superiorna opšta inteligencija
• sklonost ka apstraktnom mišljenju
• visoka lična dominacija i ubedljivost u mišljenju, ali i averzija prema lično obojenim raspravama
• odbacivanje konformističkih pritisaka u mišljenju
• ponešto udaljen i uzdržan stav u međuličnim odnosima i preferencija za bavljenje stvarima ili apstrakcijama više nego ljudima.
• specifično interesovanje za neku vrstu "rizikovanja" koje uključuje izvesno navođenje sebe "na tanak led".


Vrednovanje sopstvene kreativnostiVećina nas obično ne smatra sve misli i aktivnosti kreativnima. Osećamo da "prava kreativnost" mora ostvariti neočekivane ideje i for¬me, nove u smislu da ih niko do sada nije napravio, i koje imaju trajan uticaj na svet. Ako o kreativnosti sudimo samo na osnovu spoljašnjih atributa - originalnosti i uticaja - činimo sebi lošu uslugu. Ne vidimo da je kre¬ativnost u osnovi unutrašnji proces koji se odvija u svima nama, sve vreme.
Jednom kada se nadjemo u uverenju da nismo mnogo kreativni, lako ćemo stvoriti samopotvrđujući stav. Može se desiti da ne vidimo i ne cenimo sopstvenu kreativnost, te ćemo blokirati njen prirodan tok, dokazujući sebi da nismo baš kreativni. Možemo imati ideje, ali, verujući da nismo kreativni, možemo ih ignorisati jer su naše.
U oblastima u kojima izražavamo kreativnost, često se može de¬siti da ona ide već dobro poznatim tokovima i kanalima. Osoba može biti dobar kuvar, ali možda ne vidi sebe kao kreativnu u drugim oblasti¬ma. Neko drugi može imati kreativne ideje u oblasti kompjuterskog pr¬ogramiranja, a onda će blokirati kada treba biti menadžer tima. Neka osoba može izraziti kreativnost u grafičkom dizajnu, ali ne i u rešavanju problema. Kada se radi o oblastima u kojima naša kreativnost lako dolazi do izražaja, mi prihvatamo njene pozitivne strane bez da ih čak i primetimo. Ali kada su u pitanju oblasti u kojima se blokiramo, omalo¬važavamo sebe kao nekreativne. Opet od kreativnosti pravimo nešto posebno, van našeg dometa.
Kreativnost je podstaknuta otvorenošću misli, spremnošću da se malo živi i sa konfliktnim idejama nemajući rešenje odmah, zainteresovanošću koja traži informacije i željom da se uči, razumevanjem za nesvesnost i spremnošću da se igra sa maštom, kao i da se zastane da bi se preispitale pretpostavke i verovanja.
Radjanje nove ideje nije kraj kreativnog procesa. Novu ideju moramo izraziti i dati joj oblik, što zahteva dosta vremena i posla.


Referentni URL