Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Najčešći uzrok nepolaganja vozačkog ispita
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVODNA RAZMATRANJA


Naglim razvojem tehnike, tehnologije, informatike i povećavanjem potreba životnog standarda, sve se više javlja potreba za automobilima, posjedovanjem automobila i posjedovanjem licence za upravljanje automobilom.
Pravo na sticanje licence za upravljanje motornim vozilom kod nas ima svako lice kada napuni 18 godina.
Tema na koju sam se bazirao „Najčešći uzrok ne polaganja vozačkog ispita“ je sve prisutnija stoga o njenoj problematici treba detaljno istraživati. Zašto je moja tema baš ova je podatak koji govori da prilikom svakog ispitnog roka polaganja vozačkog ispita veći broj kandidata koji ne savladaju i ne polože ispit.
Potreba za istraživanjem i samo istraživanje dalo nam je potpunu sliku o problemima koji utiču na kandidata i ishod njegovog vozačkog ispita.
Cilj istraživanja je da se tačno utvrde uzroci i shodno utvrđenim uzrocima odrede načini reagovanja i poveća broj onih koji polože vozački ispit, a uz to i da se poveća kvalitet vještine upravljanja vozilom kod svakog kandidata.
Osnovni cilj je da se, na osnovu utvrđenih problema i uzroka ne polaganja vozačkog ispita, stvore najbolja i najoptimalnija riješenja problema o kom se govori.NAJČEŠĆI UZROK NEPOLAGANJA VOZAČKOG ISPITA
(TEORIJSKI PRISTUP)Kod svakog od kandidata prilikom pristupa vozačkom ispitu javlja se unutrašnji konflikt ličnosti ili frustracija poznata kao uspjeh nasuprot strahu od neuspjeha. Već pomenuti osjećaj kod čovjeka, poznatiji kao strah, posledica je emocionalnog odražavanja ili doživljaja koji uslovljava čovjekovu reakciju u datom trenutku.
Emocionalno reagovanje uslovljava ponašanje koje može biti neverbalno, verbalno, fizičko, fiziološko itd.
STRAH je emocionalni osjećaj uvijek neugodan i praćen napetošću koji može da podstiče čovjeka, ali najčešće ga neutrališe ili sputava. Kod svakog kandidata kao potencijalnog vozača tokom obuke ima negativne učinke te ga zbog toga treba spriječiti ili umanjiti. Strah koji se javlja prilikom izlaska na vozački ispit ima izvor u samom čovjeku i poznat je kao tjeskoba. S obzirom da su mu posljedice negativne neophodna je njegova kontrola i suzbijanje.
Jedno od emocionalnih i psiholoških stanja koje prati svakog kandidata na ispitu jeste trema.
TREMA se javlja kao posledica straha ili nametanja sebi neophodnosti uspješnog izvršavanja postavljenog cilja. Osjećaj treme prate emocionalna i endokrinološka reagovanja, pa je nerijetka pojava da nam se prije nego što sjednemo za volan znoje dlanovi, osjećamo malaksalost, srce ubrzano lupa, oblije nas hladan znoj. Ovo su sve simptomi koji prate stanje treme a uzrokovani su lučenjem hormona kod čovjeka. Kada se čovjek nalazi u stresnoj situaciji njegovo tijelo pokušava da se bori tako što proizvodi hormon adrenalin. Adrenalin pruža veću snagu i energiju neophodnu da iz borbe u kojoj se nalazi izađe kao pobjednik. A znojenje i drhavica su samo propratna reakcija koju izaziva adrenalin.
Kada govorimo o ovoj temi, jedno od emocionalnih stanja čovjeka koje je neophodno objasniti a javlja se kao posljedica neuspjeha na vozačkom ispitu jeste stres.
STRES označava snažan pritisak, naprezanje i napor u određenim psihološkim okolnostima. Visoko je korespodentan, sa mogućnostima zadovoljenja ili nezadovoljenja ljudskih potreba i uspjeha, te načina reagovanja u tim situacijama. Stres se takođe može posmatrati i kao opšta reakcija tj. skup nespecifičnih reakcija organizma na izmjenjene uslove. Stres ima negativan uticaj na biopsihološku stabilnost čovjeka i stvara poremećaj ličnosti, što se kod kandidata manifestuje kao rezultat neuspjeha i strah od ponovnog pokušaja.
Bitan faktor kod svakog kandidata jeste instruktorova procjena stepena aspiracije svakog kandidata tj. procjena koliko je časova potrebno kandidatu da bi imao adekvatan stepen aspiracije ( ne previsoka, ali ne i preniska).

Načini reagovanja i stvaranja sistema i mehanizama odbrane i prilagođavanja kod svakog čovjeka je individualan, i taj odbrambeni mehanizam će se stvarati posljedično uzroku koji ga je izazvao. Osnovni preduslov za smanjenje treme i straha kod svakog kandidata jeste dobro savladan teoretski i praktični dio upravljanja motornim vozilom, jer prirodno je da je čovjek psihološki sigurniji kada vlada situacijom, odnosno znanjem i materijom. Jedan od vidova rješavanja problema straha i treme kod kandidata jeste i neophodna edukacija instruktora i ispitne komisije, da pored neophodnog znanja kako teorijskog tako i praktičnog, pokuša svakog kandidata motivisati i ohrabriti, te mu podići samopouzdanje i lokus kontrole na najviši mogući nivo. Situacija koja bi riješila problem svakom kandidatu jeste ta da instruktor spremi kandidata i kandidat sam sebe tako da i u najtežim konfliktnim situacijama, konfliktu dvostrukog odbijanja, kandidat zna šta treba uraditi jer upravo teške konfliktne situacije stvaraju psihološka stanja koja sprečavaju kandidata da uspješno savlada ispit.
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA


1. Predmet istraživanja: Predmet istraživanja je „Najčešći uzrok ne polaganja vozačkog ispita“


2. Ciljevi istraživanja:

a) Utvrditi neophodne modalitete najčešćeg uzroka ne polaganja
vozačkog ispita (način, dimenzije, učestalost);

b) Faktori koji utiču na najčešće uzroke ne polaganja vozačkog ispita;

c) Utvrđivanje posljedica;

d) Predviđanje stanja za naredni period;

e) Nakon što predvidimo stanje za naredni period, potrebno je preduzeti
konkretne korake.


3. Pretpostavke (hipoteze):

a) Osnovni modaliteti najčešćeg uzroka ne polaganja vozačkog ispita

b) Pretpostavlja se da faktori koji utiču na vozača da ne položi vozački
ispit jesu unutrašnja reagovanja njegovih sistema emocionalnog, endokrinološkog i imunološkog, što stvara neugodan osjećaj straha i treme. Takođe, kao jedan od faktora koji utiče na svakog kandidata može biti i tehničke prirode, nedovoljna spremnost i obučenost kandidata .

c) Posljedice uzrokovane gore navedenim faktorima su neuspješno položen vozački ispit, što kod kandidata prouzrokuje psihološke promjene, koje se manifestuju u vidu stresa, tuge, nelagode, ljutnje itd.

d) Bez poduzimanja mjera koje bi ovaj problem znatno umanjile, broj neuspješnih izlazaka na polaganje kod kandidata bi se samo povećao.

e) U ovom dijelu potrebno je pretpostaviti koje su najefikasnije mjere za rješavanje ovog problema.


4. Metode kojima se služimo:

a) Observacija;

b) Razgovor;

c) Anketa;

d) Intervju;


5. Instrumenti istraživanja:

a) Zapisnici

b) Zabilješke

c) Anketni upitnici


6. Populacija i uzorak:
Ciljna grupa sa kojom smo proveli istraživanje bili su prijavljeni kandidati na području dobojske opštine ( 20 kandidata), instruktori za obuku ( 5 instruktora) i članovi ispitne komisije ( 5 članova).


7. Mjesto i vrijeme:
Istraživanje je sprovedeno u periodu od 03-24.05.2008. godine na
području grada Doboja.

Referentni URL