Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Društvena tranzicija na srpskom filmu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Film je i dalje sedma umetnost ali, sagledan iz perspektive studija kulture, postaje dinamično polje konstrukcije i reprezentacije nacionalnog identiteta, istorije i ideologije. Na drugoj strani simptomi tranzicije upisani su u tekstove savremenog srpskog filma. U periodu tranzicije suočeni smo sa promenama unutar filmske produkcije - preoblikovanjem produkcionih modela i strategije filmskog razvoja, proširivanjem palete filmskih žanrova i poimanja žanra, ali i novinama na polju filmskog stila i tematskih preokupacija koje donose nove generacije. Samim tim, neminovna je i promena načina promišljanja ovih tendencija koja se ogleda u pojavi novih obrazaca istorizacije nacionalnog filma.

Kad govorimo o srpskom filmu, prvo što mora da se primeti je da je srpska nacionalna filmska industrija u neprestanom stanju stresa posle devedesetih – dekade ratova, i dvehiljaditih – dekade socijalne i poltičke tranzicije. Pitanja koja se postavljaju ovde su: koja tranzicija i tranzcija odakle, od čega i ka čemu? Da bi se objasnila situacija u srpskom filmu posle 2000, prvo što treba naglasiti je da nema ozbiljnog i promišljenog socijalnog anagažmana u vezi problema posleratnog, posle Miloševićevskog društva u tranziciji. Ozbiljna kritička analiza otkriva da nema tamatskog i analitičkog angažmana u vezi najbliže prošlosti posle 1990-tih. Mada postoje određeni interesantni i obećavajući pokušaji da se analizira društvena stvarnost, kao što su ratovi iz devedesetih, sveopšta kriminalizacija društva započeta u vreme Miloševića koja dostiže svoj vrhunac u dekadi posle 2000, mafija koja prodire u sve pore društva, nezaposlenost i razočaranost u redovima mladih, nema suštinskog intelektualnog poriva da se istraže ova kritička pitanja za srpsko društvo...

Sadržaj :

UVOD 3
1 Ratne devedesete 4
2 Tranzicija kao junak novog srpskog filma 5
3 Motivi tranzicije u liku „prestupnika“ 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11

Referentni URL